LAND-nätverket

Lärande Aktivitet Nätverk Demonstration

Det bästa sättet att förstå permakultur är ofta genom att se det i praktiken. Därför har LAND-nätverket skapats, med syfte att tillgängliggöra ett offentligt lärande- och demonstrationsnätverk i Sverige.

LAND (Lärande, Aktivitet, Nätverk, Demonstration) är ett nätverk av demonstrationsgårdar/verksamheter/platser för permakultur. LAND visar vad permakultur är i praktiken på ett säkert och inspirerande sätt, för bl.a. besökare, praktikanter och volontärer. Demonstrationsplatser som är knutna till LAND-nätverk i exempelvis England och Danmark, ökar kompetens kring framtidsfrågor om hållbarhet, ekosystemtjänster, matsäkerhet, naturturism och lärande i praktiken. Demonstrationsplatserna kan också ge möjligheter till ökad självförsörjning på gården och andra arbetstillfällen på landsbygden.

Varje demonstrationsställe måste möta vissa kriterier som är din garanti för att platsen är designad enligt permakultur-principer och metoder samt har permakultur-verksamhet. Kriterierna hittar du längre ner på sidan.

LAND-nätverket

Permakulturföreningen i varje land kvalitetssäkrar genom att bedöma om en verksamhet uppfyller alla kriterier, eller tillräckligt många kriterier, för att ingå i LAND nätverket.

LAND-grodd

LAND-groddar är nybörjare som anses ha möjlighet och intresse att arbeta för att bli ett LAND-center, men knappast uppfyller några kriterier.

LAND-startare

LAND-startare uppfyller flera, men inte alla, kriterier. De arbetar för att uppfylla alla kriterier.

LAND-center

LAND-centra uppfyller alla kriterier och är ackrediterade.

Rulla till toppen