LAND-nätverket

LAND – Lärande Aktivitet Nätverk Demonstration

LAND

Det bästa sättet att förstå permakultur är ofta genom att se det i praktiken. Därför har LAND-nätverket skapats, med syfte att tillgängliggöra ett offentligt lärande- och demonstrationsnätverk i Sverige.

LAND (Lärande, Aktivitet, Nätverk, Demonstration) är ett nätverk av demonstrationsgårdar/verksamheter/platser för permakultur. LAND visar vad permakultur är i praktiken på ett säkert och inspirerande sätt, för bl.a. besökare, praktikanter och volontärer. Demonstrationsplatser som är knutna till LAND-nätverk i exempelvis England och Danmark, ökar kompetens kring framtidsfrågor om hållbarhet, ekosystemtjänster, matsäkerhet, naturturism och lärande i praktiken. Demonstrationsplatserna kan också ge möjligheter till ökad självförsörjning på gården och andra arbetstillfällen på landsbygden.

Varje demonstrationsställe måste möta vissa kriterier som är din garanti för att platsen är designad efter permakulturprinciper och metoder samt har permakulturverksamhet.

 

 LAND-nätverket

 Permakulturföreningen i varje land kvalitetssäkrar genom att bedöma om en verksamhet uppfyller alla kriterier, eller tillräckligt många kriterier, för att ingå i LAND nätverket.

 

LAND-grodd

LAND-groddar är nybörjare som anses ha möjlighet och intresse att arbeta för att bli ett LAND-center, men knappast uppfyller några kriterier.

 

LAND-startare

LAND-startare uppfyller flera, men inte alla, kriterier. De arbetar för att uppfylla alla kriterier.

Land-center

LAND-centra uppfyller alla kriterier och är ackrediterade.

LAND – Lärande Aktivitet Nätverk Demonstration

 

På LAND-centret/startaren kan du inspireras och lära dej om praktiska hållbara lösningar, som kan inspirera till att göra din egen vardag mer miljö- och energivänlig– men inte mindre trevlig och troligen hälsosammare för dig själv.

LAND står för Lärande Aktivitet Nätverk Demonstration.

Lärande: Besökare får ökad kunskap. Centret visar de goda exemplen på hållbara lösningar genom guidade rundvandringar och kurser.

Aktivitet: Alla center har minst 12 aktiviteter/visningar per år

Nätverk: Det finns många personer i nätverket, ett antal centra samt samarbete med gröna organisationer, företag, skolor och andra verksamheter.

Medlemmar i nätverket lär av varandra. Det är möjligt för volontärer/frivilliga permakultur-intresserade att delta i centrets verksamhet.

Demonstration: Besökaren får se Permakultur i funktion med praktiska lösningar.

De svenska LAND nätverket är med i ett europeiskt nätverk av demonstrationsverksamheter som alla har som mål att ge en ackrediterat god och lärorik upplevelse av praktisk permakultur.

LAND-centra behöver inte vara jordbruk – i Danmark t ex finns parker med gemensamhetsodlingar och handelsträdglårdar som är med i nätaverket och demonstrerar permakultur.

Vill du bli LAND-center?

Är du intresserad av att bli LAND-center? Skicka ett mail till LAND-koordinatorn , så får du en länk till anmälnings-formuläret.