Föreningen Permakultur Sverige

Permakultur i Sverige startades 1991 i Sverige och växer stadigt sedan dess.

Varför bli en del av Permakultur i Sverige?

I Sverige sedan 1991

Med bred kunskap inom området är vi den största organisationen inom Permakultur i Sverige.

Tillsammans med medlemmar

Sedan början av året 2015 har föreningen börjat arbeta i separata arbetsgrupper där medlemmar bjuds in att samarbeta med oss och driva projekt.

Arbetar aktivt för en hållbar framtid

Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för att skapa och inspirera mot en hållbar framtid.

Vad gör föreningen?

Föreningen Permakultur i Sverige jobbar för att:

 • Visa hur permakulturdesign används och har använts i praktiken. Under fliken “Permakultur i praktiken” finns en lista över permakulturinriktade platser, företag, föreningar o.s.v. i Sverige.
 • Anpassa och utveckla permakultur efter svenska förhållanden.
 • Förmedla kontakter och stöd vid etablering av enskilda projekt i städer och på landsbygden. Det finns idag lokalavdelningar i Stockholms län, Skåne och Bohuslän.

Vill du starta en lokalförening där du bor är du välkommen att kontakta oss så kan vi hjälpa till!

 • Vara en aktiv part i den nordiska och internationella permakulturrörelsen, i samverkan med Nordiskt Permakulturnätverk, till exempel genom att delta i nordiska, europeiska och internationella konferenser.

 

 

Föreningens stadgar

Permakultur i Sverige har precis som alla föreningar stadgar vi följer. Är du nyfiken på våra stadgar finns de att läsa inne på sidan om stadgar. Våra stadgar reviderades senast på årsmötet 2016.

Protokoll från möten

Föreningen Permakultur i Sverige håller Årsmöten i Sverige, likväl som deltar i Nordiska möten och ibland även på Internationella Konferenser / Möten. Här finner ni mer information om det.

Vad är permakultur

”Permakultur som designsystem innehåller inget nytt. Permakultur organiserar det som alltid existerat på ett sätt som sparar energi eller till och med genererar mer energi än det förbrukar. Det som verkligen är nytt, och ofta blir förbisett, är att system för mänsklig bosättning, baserat på sunt förnuft är i sig självt revolutionerande.”

~ Bill Mollison

Permakultur

”Permakultur som designsystem innehåller inget nytt. Permakultur organiserar det som alltidexisterat på ett sätt som sparar energi eller till och med genererar mer energi än det förbrukar.Det som verkligen är nytt, och ofta blir förbisett, är att system för mänsklig bosättning,baserat på sunt förnuft är i sig självt revolutionerande.”

~ Bill Mollison

Arbetsgrupper

Sedan början av år 2015 har föreningen börjat arbeta i separata arbetsgrupper.

Våra arbetsgrupper består av styrelsemedlemmar och föreningens medlemmar tillsammans.

Medlemmar uppmuntras att vara med och delta i dessa grupper. Kontakta oss för mer information.

För närvarande (2018) finns följande kategorier;

 • Permakulturbegrepp
 • Diplomering
 • Regionkontakt
 • Ekonomi
 • Hemsidan (teknisk grupp)
 • Hemsidan (redaktionell grupp)
 • Kommunikation (Facebook m.m.)
 • Holma folkhögskola
 • Internationellt samarbete
 • Ecolise
 • Erasmus
 • European Permaculture Network (EuPN)
 • LAND-gruppen
 • Kompetensutveckling för lärare
 • Nordiska institutet
 • Medlemmar/Register
 • Nyhetsbrev
 • Tidskriften

Styrelsemedlemmar

Idag är vi 6 kreativa personer från olika delar av landet som sitter i Permakultur i Sveriges styrelse

Regionsansvariga

Föreningen Permakultur i Sverige har regionsansvariga i Sveriges län. Kontakta gärna regionsansvarig i ditt län för mer information.