Permakultur är ett designverktyg som används för att skapa hållbara mänskliga bosättningar och samtidigt återuppbygga naturens resurser såsom jord, skogar och vatten. I permakultur integreras modern vetenskap med äldre kulturers kunskap om naturen för att skapa alternativa lösningar och man använder sig av systemtänkande för att bygga upp lokalanpassade alternativ för bostäder, vatten, mat, energi, matproduktion, sociala strukturer och försörjning. Permakulturdesign vilar på tre etiska grundprinciper:

  • Omsorg om jorden: Förståelse för att vi är en del av jorden och att vi måste värna om den.
  • Omsorg om människor: stödja och hjälpas åt att bygga välmående individer och samhällen där alla människor har möjligheter att leva bra liv.
  • Rättvis fördelning: Försäkra sig om att jordens begränsade resurser används på ett rättvist och vist sätt.

Permakulturdesign ger individer verktyg att ta makt över sin egen situation och bidra till system som gör att människor och natur mår bra. Både nu, och i framtiden. Permakulturdesign används ofta vid etablering av ekobyar, vid återuppbyggande av åkerarealer, skogsträdgårdar och i privata hushåll. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till meningsfullt arbete, utbildning, rättvis resursfördelning och lokal ekonomi till exempel.

”Permakultur erbjuder en lösningsinriktad och kreativ inställning
till världens utmaningar och ger verktyg för, och en helhetssyn över hur människan
kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den

Det stora värdet med permakultur är att det inte är en isolerad metod för odling, utan erbjuder en helhetssyn på hur människan kan fungera som en del av naturen, utan att förstöra den. Permakultur visar vägen mot ett hållbart samhälle.