Välkommen

Det nordiska institutet för permakultur ansvarar för att stödja uppbyggandet av fördjupade kunskaper kring permakultur i de nordiska länderna och permakultur i nordiska klimat och sammanhang. Det gör Nordisk institutet främst genom sitt diplom-system.

Diplompresentationer, beslut om diplomsystemet, o.s.v. sker alla under nordiska mötet, som är en gång om året. Nordiska mötet är öppet för alla medlemmar i nordiska permakulturföreningarna, och är en ypperlig möjlighet att lära mer om nordiska diplomsystemet för den som är intresserad.

Nordiska institutet bildades när internationella permakultur institutet upphörde i mitten på 90-talet och drivs sedan dess gemensamt av Permakultur i Sverige, Permakultur Danmark och Permakultur Norge. Vid nordiska mötet 2019 gick också Permakultur Finland med i Nordiska institutet.

Vi har idag 27 diplomerade i 3 länder och många diplomander som håller på att diplomera sig.