Lövudden

Lövudden är en torpplats i sydöstra Östergötland med anor från 1700-talet. Där förverkligas nu, sedan 10 år tillbaka, visionen om en plats för det goda livet, på en yta av 1 hektar. Verksamheten styrs av tre övergripande teman som är permakultur, självförsörjning och krisberedskap. På platsen finns en intensiv ekologisk grönsaksodling, många fruktträd och bärbuskar samt flertalet perenna grönsaksväxter och ett område utformat som en extensiv skogsträdgård. Andra starkt förekommande teman är användandet av vilda växter, ekologiskt byggande, återbruk, hantverk och konst. Lövudden tar emot förbokade besök och praktikanter samt arrangerar kurser och föredrag efter förfrågan.