Holma skogsträdgård

En demonstrationsträdgård som står öppen för allmänheten. Trädgården har anlagts för att visa vad skogsträdgårdar har att ge i flera olika sammanhang – både pedagogiskt, matproduktionsmässigt och socialt. Här testas olika odlingsmetoder och perenna system för matproduktion. Skogsträdgården är undervisningsplats för Holma folkhögskolas kurser i skogsträdgårdsodling samt vid olika moment på andra kurser vid skolan. Föreningen Skogsträdgårdens Vänner anordnar aktivitetsdagar för föreningsmedlemmar och allmänheten, tar emot studiebesök och genomför projekt för att sprida skogsträdgårdskunskap till fler. Anläggandet av trädgården startade hösten 2004. Projektet fick stöd från Jordbruksverket. Guidad visning för grupper går att ordna. Förfrågningar om detta riktas till Skogsträdgårdens Vänner.