Ekoby Växhuset

Växhuset är en permakulturgård i Söderhamns kommun. Vi eftersträvar lokal försörjning och vill också vara en modell för en miljömässigt och socialt hållbar utveckling på landsbygden. STF Vandrarhem, café, kurser i bland annat mathantverk, permakultur och ekologiskt byggande. Guidade visningar under sommarhalvåret. Tre hushåll idag. Färdiga tomter för ytterligare två.