Ecotopia

Ecotopia ​på Österlen är ett holistiskt kunskapscenter (icke-kommersiellt) för medskapande av en hållbar framtid. Ecotopia med utställningar, ekocafé och ekoboende anordnar främst kurser, workshops, temakvällar, studiebesök och guidade visningar. Utbildningar ges inom ekobygge, ekologisk odling, permakultur, hållbar hälsa, hållbar ekonomi, naturmedicin etc. På 7 hektar presenterar Ecotopia hållbara lösningar i naturlig miljö och en mer självhushållande och ekologisk livsstil. Vilda ätbara växter utgör en av gårdens många fantastiska naturresurser. En väl utarbetad permakulturdesign ligger till grund för verksamhetens uppbyggnad med sina hållbara lösningar som exempelvis vild skogsträdgård, halmbals- och lerhusbygge, kombinerat solvärmesystem, solceller, kretsloppsavlopp etc.

Varmt välkomna till Ecotopia på Österlen!