Odla i stan

Vi är en ekonomisk förening som bildats som en avknoppning från det nedlagda projektet Barn i stan på Seved. Föreningen heter Stadsodling i Malmö ek förening men arbetar under verksamhetsnamnet Odla i stan.Odla i stan arbetar med att på ett långsiktigt hållbart sätt sprida och utveckla stadsodling tillsammans med boende, föreningar, fastighetsägare och kommunala verksamheter. Vi har växt fram sen 2009 med säte på Seved men verkar även i andra bostadsområden som t. ex. på Rosengård, på Nydalaskolan samt i Slottsträdgården.