Tidskrift för Permakultur, nr 18-2017, är tryckt nu och skickas till permakulturföreningens medlemmar.
Några axplock ut tidningen; Plantskola till skogsträdgårdar. Permakulturtorpet Lövudden. Rena ditt spillvatten. Kryddade blad från trädet Kinesisk toon.

Vill du bli medlem i föreningen och få tidskriften två gånger om året hittar du all information under fliken …bli medlem.