Se den fina och tänkvärda filmen om Skogsträdgården på Rydeholm som Maja Lindström Kling (Paradigmshiftfilm Sweden) har gjort. Permakultur Sverige har varit med och backat projektet.

“Skogsträdgården på gården Rydeholm tornar upp sig som en oas av jordhälsa och mångfald, omgiven av en monokulturöken av spannmål, raps och sockerbetor på skånska Söderslätt. De huvudsakliga trädgrödorna är äkta kastanj (Castaneva sativa) valnöt (Juglans regia), hassel (Corylus), men också koreansk tall för pinjenöt (Pinus koraiensis), mandel (Prunus dulcis), ginkgo (Ginkgo biloba) och araucaria (Araucaria araucana). Biologisk mångfald, ekosystemtjänster som är likvärdiga med vilda, skogsliknande miljöer och självregeneration har här ställts upp som jämbördiga målsättningar med livsmedelsproduktionen. Den långsiktiga visionen är att kunna ersätta de anuella grödorna med produktion från träd; äkta kastanj och araucaria (som producerar frön) som ersättning för spannmål. Hasselnöt och valnöt som ersättning för oljeväxter. Filmen bygger på intervjuer med Anders Lindén, sjätte generationen på gården och en av pionjärerna inom svensk Agroforestry. Varför agroforestry? Produktionen av mat behöver ta hänsyn till en växande brist på naturresurser – vatten, levande jordar och fossil energi, som blir alltmer påtaglig världen över. Agroforestrysystem har visat sig vara av extremt nytta för att stärka resiliensen i jordbrukssystem.”

Filmen finns att se här på Youtube.