7-9 Februari hölls det årliga Nordiska mötet vid Makverket

ett konstnärskollektiv i en före detta tegelfabrik, på västra Själland i Danmark.

Det var ett trevligt möte med musik och workshops, och för förenings representanter många timmar möte efter varandra med nordiska institutet, lett av Andreas Jonsson, där vi tog många nya beslut, som alla ska utvärderas under året, för att eventuellt justeras nästa nordiska möte,
som blir i Sverige 5-7 Februari 2021.

En stunds paus i arbetet i Makverkets konferensrum

Här är några av sakerna det pratades om:

  1. I Danmark har de infört särskilda kvalitetsregler för PDC kurser. Vi har inget motsvarande i Sverige idag, men det är något vi får tänka på. Kraven vi har i Sverige är att PDC-kurser ska ha en diplomerad huvudlärare, från ett diplomsystem vi känner till (som det finns information om, t.ex. via nätet och/eller genom kontakt med ansvariga för systemet.)
    De nya Danska reglerna de har finns här: http://permakultur-danmark.dk/da/om-foreningen/certifikat-og-diplom/certifikat-i-permakultur/
  2. Det är flera diplomerade som har svårt med rollen som handledare, och därför inte vill ha fler diplomander. Problemen består bl-.a. i:
  •  Diplomreglerna är svårlästa och bitvis otydliga, och det är svårt att bedöma diplomandernas arbete utifrån dem.
  •  Många som vill bli diplomander är dåligt förberedda och förstår inte hur diplomsystemet fungerar. Har inte läst diplomreglerna, förstår inte diplomprocessen. Förstår inte hur mycket arbetet är egenstyrt och hänger på diplomandernas egna planering och målsättningar o.s.v. Och räknar med att handledarna ska förklara och lösa allt.
  •  Det finns ingen särskild utbildning som stöd för de diplomerade i sitt arbete som handledare, så det är svårt att komma in i det för de som inte har vana av liknande arbete tidigare.
  1. För närvarande finns inget övergripande system för hur det ska fungera med kostnader för handledning av diplomander, och de olika handledarna tar olika mycket betalt. Det finns ingen offentlig information om det, och därför kan det bli en överraskning för en del nya diplomander.

Därför så beslutades:
1. Att det i presentationen av diplomerade på nordiska institutets hemsida ska framgå tydligt
om de tar någon avgift för att vara handledare.
2. Ett standardiserat system för de avgifter för diplomering som inte går till huvudhandledarna.
Det gäller 3 avgifter: En registreringskostnad på 600kr som går till permakulturföreningen.
1200kr till externa handledaren, som bedömmer arbetet efter huvudhandledaren anser att det är färdigt.
Och 900kr till Opponenten, som ska bedömma arbetet under nordiska mötet.

Totalt 2700kr. Handledarna följer upp med sina diplomander hur de känner för kostnaderna inför slutbedömning och presentation.

3. Det kommer skapas formella bedömningsforumlär för diplomarbetet, i Engelsk stil,
fast baserad på de nordiska diplomreglerna, som sedan ska justeras och i förlängingen användas av handledarna. Ett förslag till en tydligare och klarare skrivning av diplomreglerna kommer sedan också tas fram, baserat på sättet de är organiserade i bedömningsformuläret.
Arbetet med bedömningsformuläret började där och då på plats vid nordiska mötet, fortsätter genom en arbetsgrupp, och en första version kommer skickas ut till alla handledare för feedback i Mars.

4. Det kommer anordnas en särskild träff för diplomhandledare vid Holma i koppling till nordiska permakulturfestivalen.
Där kommer handledarna diskutera hur de bäst arbetar med att stödja sina diplomander och hur de ska bedömma deras arbeten. Tanken är också att träffen ska bli början på arbetet med att ta fram en framtida handledar-utbildning för diplomerade, som sedan på sikt skulle kunna bli ett krav för att kunna ta betalt som handledare.

5. Under nordiska permakulturfestivalen kommer hållas en särskild workshop
för blivande eller nuvarande diplomander om hur diplomsystemet fungerar, och hur en kommer igång som diplomand. Under workhopen kommer också flera handledare från nordiska länderna att delta.

Och slutligen så valde vi nya representanter till nordiska institutets sekretariat.
Från Sverige så valdes jag, Hans Ryding, som representant för föreningen, och Andreas Jonsson, som representant för de diplomerade i Sverige.