Det nordiska institutet för permakultur ansvarar för att stödja uppbyggandet av fördjupade kunskaper kring permakultur i de nordiska länderna och permakultur i nordiska klimat och sammanhang.

Det gör Nordisk institutet främst genom sitt diplom-system. Diplompresentationer, beslut om diplomsystemet, o.s.v. sker alla under nordiska mötet, som är en gång om året. Nordiska mötet är öppet för alla medlemmar i nordiska permakulturföreningarna, och är en ypperlig möjlighet att lära mer om nordiska diplomsystemet för den som är intresserad.

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer om hur man diplomerar sig inom permakulturdesign.

 

Nordiska institutet bildades när internationella permakultur institutet upphörde i mitten på 90-talet och drivs sedan dess gemensamt av Permakultur i Sverige, Permakultur Danmark och Permakultur Norge.

Vid nordiska mötet 2019 gick också Permakultur Finland med i Nordiska institutet. Vi har idag 27 diplomerade i 3 länder och många diplomander som håller på att diplomera sig.