Nordiska Institutet för Permakultur

 NORDISKA INSTITUTET FÖR PERMAKULTUR

Nordiska institutet bildades när internationella permakultur institutet upphörde i mitten på 90-talet och drivs sedan dess gemensamt av Permakultur i Sverige, Permakultur Danmark och Permakultur Norge. Vid nordiska mötet 2019 gick också Permakultur Finland med i Nordiska institutet.

Det nordiska institutet är en samarbetsorganisation för de nordiska permakulturföreningarna, och driver nordiska permakulturens motsvarighet till en högre utbildning: Det nordiska Diplomsystemet; Och ansvarar genom det för att stödja uppbyggandet av fördjupade kunskaper kring permakultur i de nordiska länderna och för permakultur i nordiska klimat och sammanhang. Vi stödjer också de diplomerade i deras arbete som permakultur-lärare och som handledare för diplomanderna, som arbetar för att slutföra sin egen diplomering. Är du intresserad av att diplomera dig? Mer information, inkl. reglerna för diplomeringen finns på nordiska institutets hemsida

Diplompresentationer, beslut om diplomsystemet, o.s.v. sker alla under nordiska mötet, som är en gång om året. Nordiska mötet är öppet för alla medlemmar i nordiska permakulturföreningarna, och är en ypperlig möjlighet att lära mer om nordiska diplomsystemet och träffa diplomerade och diplomander i norden för den som är intresserad.

Vill du diplomera dig?

Läs mer om hur…