Länkar

Permakulturlänkar

Sverige

Länkar till Permakulturföreningar i Sverige

Skåne

Vårt mål är att sprida kunskaper, erfarenheter och idéer om hur permakultur kan fungera som designverktyg för ett hållbart samhälle där omtanken om natur, djur och människor är avgörande. 

Stjärnsund

En förening bestående av verksamheter och gröna eldsjälar som lever och samverkar för en ekologisk landsbygd.

Norden

Länkar till permakulturföreningar i Norden

Nordiska Institutet för Permakultur

Det nordiska institutet för permakultur ansvarar för att stödja uppbyggandet av fördjupade kunskaper kring permakultur i de nordiska länderna och permakultur i nordiska klimat och sammanhang.

Det gör Nordisk institutet främst genom sitt diplom-system.

Norsk Permakulturförening

Permakultur betyder att lära av naturen. Målet är att göra våra liv mer hållbara och mer produktiva och samtidigt minska mängden arbete och energi som krävs.

Vi gör detta genom att använda naturen som modell för att utforma våra hus, trädgårdar, gårdar, skogar, bosättningar och städer.

Patrick Whitefield 1949- 2015

Permakultur i Finland

Syftet är att främja en hållbar livsstil och ett samhälle baserat på permakulturfilosofin.

Permakultur är en ekologisk designmetodik baserad på de etiska principerna för jordomsorg, människors vård och rättvis andel.

Det används för att utforma hållbara mänskliga livsmiljöer genom att observera, emulera och använda naturliga processer och mönster.

Permakultur i Danmark

Danmarks permakulturförening arbetar flitigt med att sprida permakultur i Danmark och håller en hel del kurser och arrangemang inom permakultur. 

Föreningen har också en attraktiv permakulturtidning som gillas av många.

Europa

Det finns en hel del platser i Europa där de arbetar aktivt med permakultur

Italien

Permakulturförening i Italien

Nederländerna

Permakulturellt Nätverk

Rumänien

Permakultur i Rumänien

Rumänien

Permakulturellt Institut i Rumänien

Spanien

Cambium Permakultur 

Storbritannien

Permaculture Association

Tyskland

Permakulturförening

Världen

Permakulturplatser i världen

Australien

Permaculture Australia

Mexico

Regenerándonos

Thailand

Permaculture Institute of Thailand

USA

Permaculture Institute

Fler sidor vi rekommenderar

Länkar till fler sidor vi tycker är bra

Agroforestry

Träd, buskar, grödor och djur

Alternativ

Kunskap om självhushållning 

GEN

Global Ecovillage Network

Permakultur

Research Institute

Culture of Permacultur

The Sustainable [R]evolution Project

Ätliga perenner

Närverket för ätliga perenner