LAND-kriterier

För att bli LAND-center och få ackreditering

LAND-nätverket

Det finns olika nivåer inom LAND-nätverket. LAND-startare är de verksamheter som är på väg att utvecklas till allmänna demonstrationsplatser för praktiskt permakulturdesign. 

LAND-startare får stöd av LAND-samordnare i sin väg mot att uppfylla LAND-centerkriterierna.

 

 LAND-kriterier

För att slutligen kunna bli ett LAND-center ska verksamheten;

 

 • Ha en design som visar permakulturens etik, principer och metoder.
 • Kontinuerligt utvecklas och drivas långsiktigt.
 • Ha minst en verksamhetsansvarig som kan uppvisa ett giltigt certifikat från PDC-kurs med diplomerad lärare.
 • Vara villig att dela med sig av erfarenheter, kompetens och relevant information, till andra permakulturverksamheter, volontärer och besökare och via Permakultur i Sveriges hemsida.
 • Upprätthålla sitt medlemskap i Permakultur i Sverige.
 • Vara villig att förklara för besökare och volontärer hur permakultur fungerar i praktiken, både på sin webbplats, personligen, samt genom förklarande skyltar.
 • Kunna ta emot (och visa runt) volontärer och besökare vid minst 12 tillfällen per år. (Minimum antal besökare per tillfälle och eventuella avgifter för besökarna bestäms av LAND-centret).
 • Ha hälso- och säkerhetsrutiner, och eventuella lämpliga försäkringar, som täcker volontärer och besökare.
 • Visa/Berätta om ert medlemskap i LAND-nätverket muntligt
 • och genom skyltar på platsen, samt genom länkar på verksamhetens webbsida.
 • Vara villig att ta emot feedback, och en översyn av verksamheten vanligen vartannat år.
 • Årligen redovisa antal besökare/volontärer och framgångar; t.ex. genomförda kurser (inkl antal deltagare), nya anläggningar, nya grödor som skördats, nya anställda eller liknande.

Förutom detta så finns också följande önskvärda kvaliteter. Dessa är inte obligatoriska, men det är bra om verksamheten arbetar med dem.

 

Det är bra om ni:

 

 • Har undervisningsresurser tillgängliga för besökare (till exempel skyltar som tydligt visar funktionen i delar av verksamheten).
 • Har ett pågående program för kurser och evenemang.
 • Är villiga att delta i och vara värd för regionala utbyten av kompetens, praktik och utbildning.
 • På ett systematiskt vis dokumenterar och samlar in uppgifter om verksamheten; t.ex. näringskretslopp, in- och utflöden, skörde- och planteringsmängder, energi- och vattenförbrukning o.s.v.
 • Är villiga att bidra till LAND-nätverkets kvalitetskontroll och utvärdering.

 

 

Notera att alla LAND-center har sina egna hälso- och säkerhetsrutiner, samt ev. försäkringar. Svenska Permakulturföreningen tar inget ansvar för eventuella skador av besökare eller volontärer vid LAND-center.