Verksamhetsberättelse 2019

Permakultur i Sverige Verksamhetsberättelse för 2019 Internt Uppdrag, medlemmar Styrelsen har bestått av Kicki Bobacka, Chris Druid, Jeff Ranara, Eva Rappe, Hans Ryding och Mireille Lewis. Katrin Schwere valdes in i styrelsen på årsmötet men avgick tidigt. Revisor har...