Permakultur i Sverige Riktlinjer 2020

Permakultur i Sverige Riktlinjer 2020 Styrelsen ska under 2020: 1 Implementering av kommunikationsstrategi Utifrån den inventering och kommunikationsdesign som skapades under 2019 genomföra de förändringar/åtgärder som vi beslutat om. 2 Tidskrift och nyhetsbrev Skriva...

Riktlinjer 2019

Permakultur i Sverige – Riktlinjer 2019 Styrelsen ska under 2019: Design av kommunikationsstrategi Göra en förutsättningslös inventering av medlemmarnas, styrelsens och arbetsgruppernas behov och önskningar för informationsflöden från och till...