Brev till lokala kontaktpersoner

Hej! Vad trevligt att du hört av dig och vill vara kontaktperson för Permakulturföreningen! Kontaktpersonen för Region … heter … och har kontaktuppgifter … Vi tänker oss att du kan agera som lokal kontaktperson för …   Som lokal...

Regionala och lokala kontaktpersoner

Lokala föreningar är önskvärt över hela landet. Medlemmarna i de lokala föreningarna behöver bara betala medlemsavgift till den nationella föreningen, men det står den lokala föreningen fritt att besluta om medlemsavgift till lokalföreningen. Regionala kontaktpersoner...