Arbetsgrupper 2020

Arbetsgrupper 2020 första namnet är ansvarig kontaktperson Diplomeringsgrupp Hans Avgränsning: Är kontaktperson för alla som vill diplomera sig. Sköter registrering, informerar o.s.v. Ecolise: Mireille Avgränsning: Representerar och driver våra medlemmars frågor i...