Vi vill uppmärksamma alla medlemmar och intresserade på att det 25 november – 2 december är den stora internationella permakultursamlingen i Indien. Detta event samlar permakulturister från hela världen och det finns kringarrangemang i form av kurser workshops m.m. Den internationella samling kallad IPC (International Permaculture Convergence) äger rum en gång vartannat år och flyttar mellan olika länder och världsdelar var gång. Det är ett gyllene tillfälle att knyta internationella kontakter och utbyta erfarenheter med människor från andra kulturer och klimatzoner, med det gemensamma synsättet av permakultur som grundplåt. Vandana Shiva och David Holmgren är framträdande personer som kommer hålla föredrag under eventet.

För anmälan och mer information om program m.m. se: http://ipcindia2017.org

2319