PermakulturBladet

Din medlemstidning

Utgivna nummer 2023

PermakulturBladet nr 2 2023

PermakulturBladet nr 2 2023

2/23: Holma - en folkhögskola blir till

Ledare  – Vad händer när sociala media slutar fungera? – Anne Frantze Jordanov
Holma folkhögskola – Kicki Bobacka
Ja, du kan hjälpa bina – Viktoria Olausson
Min permakultur – My Kjellberg/Veronica Hallgren
Nordiskt möte vid havet (Danmark) – Anne Frantze Jordanov
Är din trädgård invaderad? (om invasiva arter) – Viktoria Olausson
Rapport från årsmötet i Bohuslän – Jenny Salmson
Krönika – Det finns få tankar som tål att tänkas på – Etta Säfve o Jona Elfdahl
Recension “The one straw revolution/Masanobu Fukuoka” – Linnea Lindström
Recension “Skogspraktikan/Eva-lotta Hultén m fl” – Chris Druid
Poesi – My Kjellberg
Info inför Nordisk Permakulturfestival

PermakulturBladet nr 1 2023

1/23: Satsa på nötodling

Ledare – En fungerande kolavskiljningsteknik – Jenny Salmson
Permakulturplats hos Linnea och Benjamin – Linnea Lindström
Min permakultur – Johan Lönegård
En skånsk sparlånekassa – Kicki Bobacka
Levande lokal ekonomi (principerna) – Linnea Lindström
Nötter, något att satsa på – Viktoria Olausson
På jakt efter kvalster – Marcus Nilsson
Sökes: Systemskifte, rapport från Cop 15 – Pella Thiel
Krönika: Matens pris och värde, Viktoria Olausson
Recension “Oceankänslan/Isabella Lövin” – Peter Norrthon
Recension “Ett dolt universum/Antonio Amonelli” – Viktoria Olausson
Inbjudan årsmöte

Utgivna nummer 2022

PermakulturBladet nr 4 2022

PermakulturBladet nr 4 2022

Nr 4/22: Ekonomi

Ledare – Vägen till Parisavtalet – Peter  Norrthon
Lilla Skräddaröd Gård – Kicki Bobacka
Min permakultur – Ylva Arvidsson
Sparlånekassor – Maylie Andersson
Lokala valutor för levande ekonomi – Linnea Lindström
Stefan de Vylder – Viktoria Olausson
LAND-nätverket – Chris Druid, Elin Boström, Mireille Lewis
Krönika – Lugn och ro i bigården – Marcus Nilsson
Minnesord Dan Palmer, Kjell Sjellin
Föreningsnytt från valberedningen och redaktionen
Recension – Framtidens by – Linnea Lindström
Recension – Förvaltarskap för en bättre framtid – Peter Norrthon
Recept – Valnötspaj – Kicki Bobacka

PermakulturBladet nr 3 2022

PermakulturBladet nr 3 2022

Nr 3/22: Byggande ur ett permakulturperspektiv

Ledare – Odlar permakultur en myt om gratis kalorier – Viktoria Olausson
Ekoprojekten i Suderbyn – Viktoria Olausson
Ekohusen som väntar på en fredligare värld – Viktoria Olausson
Min permakultur – Chris Druid
Från dröm till verklighet (Tiny House) – Gunilla Teofilusson
Bygga och bo enligt permakulturprinciperna – Gunilla Teofilusson
Mitt eget Tiny house på hjul- Margaretha Stuguland
Recension – Invasiva främmande växter – Viktoria Olausson
Recension – Naturlagen – Viktoria Olausson
Nordisk Permakulturfestival i Finland – Cathrine Dolleris
Krönika – lerklining – Viktoria Olausson
Föreningsnytt från nya styrelsen
Recept – Squashkaka – Kicki Bobacka

PermakulturBladet nr 3 2022

PermakulturBladet nr 3 2022

Nr 3/22: Byggande ur ett permakulturperspektiv

Ledare – Odlar permakultur en myt om gratis kalorier – Viktoria Olausson
Ekoprojekten i Suderbyn – Viktoria Olausson
Ekohusen som väntar på en fredligare värld – Viktoria Olausson
Min permakultur – Chris Druid
Från dröm till verklighet (Tiny House) – Gunilla Teofilusson
Bygga och bo enligt permakulturprinciperna – Gunilla Teofilusson
Mitt eget Tiny house på hjul- Margaretha Stuguland
Recension – Invasiva främmande växter – Viktoria Olausson
Recension – Naturlagen – Viktoria Olausson
Nordisk Permakulturfestival i Finland – Cathrine Dolleris
Krönika – lerklining – Viktoria Olausson
Föreningsnytt från nya styrelsen
Recept – Squashkaka – Kicki Bobacka

PermakulturBladet nr 2 2022

PermakulturBladet nr 2 2022

Nr 2/22: Permakultur i Österled

Ledare Permakultur i kristid – Rikard Wingård
Permakultur i Estland – Ivi Kuul
Min permakultur – Veronica Setterhall
Presentation Norsk Permakultur Laug – Helena von Bothmer
Presentation Nordiska Permakulturakademin – Andreas Jonsson
Besök i Kurki ekoby inför Nordisk Permakulturfestival – Camilla Grankull
Tre ukrainska berättelser – Vira Rodinova, Ivanna Bilous, Lilia Moruha/Nick Nesprava
Förindustriellt växtskydd – Inger Olausson
Rapport från Nordiskt möte – Viktoria Olausson
Recension “Den uppfinningsrika planeter” – Peter Norrthon
Recension “Nötodlarens handbok” – Viktoria Olausson
Krönika – PDC-kurs – Anna Modig
Nya styrelsen
Info inför Nordisk Permakulturfestival

PermakulturBladet nr 1 2022

PermakulturBladet nr 1 2022

Nr 1/22

Ledare – Bologisk mångfald – Peter Norrthon
Returskafferiet ett nav i lokal omställning – Kicki Bobacka
Min permakultur – Klara Hansson
Boikol, det nya svarta – Viktoria Olausson
Skorstensmila – Chris Druid
Grönsaker och ekonomi – Karin Saler
Krönika Globalisera kampen – globalisera hoppet – Joel Holmdahl
Stadsodling projektintroduktion – Henry Haller
Design av föreningen
Inbjudan årsmöte
Recept – våfflor

Permakulturbladet kan köpas för 40 kr + porto.
Två nummer kom 2020 och fr o m 2021 utkommer fyra nummer/år.
Betala till pg 23 33 55-7 och skicka meddelande om adress till ekonomi@permakultur.se

Är du med och påverkar framtiden?

Permakultur i Sverige

Vi vill gärna att du blir en del av föreningen!