PermakulturBladet

Din medlemstidning

Utgivna nummer 2022

PermakulturBladet nr 3 2022

PermakulturBladet nr 3 2022

Nr 3/22: Byggande ur ett permakulturperspektiv

Ledare – Odlar permakultur en myt om gratis kalorier – Viktoria Olausson
Ekoprojekten i Suderbyn – Viktoria Olausson
Ekohusen som väntar på en fredligare värld – Viktoria Olausson
Min permakultur – Chris Druid
Från dröm till verklighet (Tiny House) – Gunilla Teofilusson
Bygga och bo enligt permakulturprinciperna – Gunilla Teofilusson
Mitt eget Tiny house på hjul- Margaretha Stuguland
Recension – Invasiva främmande växter – Viktoria Olausson
Recension – Naturlagen – Viktoria Olausson
Nordisk Permakulturfestival i Finland – Cathrine Dolleris
Krönika – lerklining – Viktoria Olausson
Föreningsnytt från nya styrelsen
Recept – Squashkaka – Kicki Bobacka

PermakulturBladet nr 2 2022

PermakulturBladet nr 2 2022

Nr 2/22: Permakultur i Österled

Ledare Permakultur i kristid – Rikard Wingård
Permakultur i Estland – Ivi Kuul
Min permakultur – Veronica Setterhall
Presentation Norsk Permakultur Laug – Helena von Bothmer
Presentation Nordiska Permakulturakademin – Andreas Jonsson
Besök i Kurki ekoby inför Nordisk Permakulturfestival – Camilla Grankull
Tre ukrainska berättelser – Vira Rodinova, Ivanna Bilous, Lilia Moruha/Nick Nesprava
Förindustriellt växtskydd – Inger Olausson
Rapport från Nordiskt möte – Viktoria Olausson
Recension “Den uppfinningsrika planeter” – Peter Norrthon
Recension “Nötodlarens handbok” – Viktoria Olausson
Krönika – PDC-kurs – Anna Modig
Nya styrelsen
Info inför Nordisk Permakulturfestival

PermakulturBladet nr 1 2022

PermakulturBladet nr 1 2022

Nr 1/22

Ledare – Bologisk mångfald – Peter Norrthon
Returskafferiet ett nav i lokal omställning – Kicki Bobacka
Min permakultur – Klara Hansson
Boikol, det nya svarta – Viktoria Olausson
Skorstensmila – Chris Druid
Grönsaker och ekonomi – Karin Saler
Krönika Globalisera kampen – globalisera hoppet – Joel Holmdahl
Stadsodling projektintroduktion – Henry Haller
Design av föreningen
Inbjudan årsmöte
Recept – våfflor

Permakulturbladet kan köpas för 40 kr + porto.
Två nummer kom 2020 och fr o m 2021 utkommer fyra nummer/år.
Betala till pg 23 33 55-7 och skicka meddelande om adress till ekonomi@permakultur.se

Är du med och påverkar framtiden?

Permakultur i Sverige

Vi vill gärna att du blir en del av föreningen!