Medlemskap

Permakultur i Sverige

Så blir du medlem

Att bli medlem i föreningen Permakultur i Sverige kostar 300 kr/år, det gäller även för företag och familjer. Den som av någon anledning inte har råd med hel avgift betalar 150 kr/år och den som har gott råd får gärna betala 600 kr/år.

Betalar gör du till Plusgiro 233355-7. Det är viktigt att du anger ditt namn vid betalning och att du samtidigt skickar ett mail till ekonomi@permakultur.se där du uppger ditt namn, adress, telefon och mailadress. Vi kontaktar dig så snart vi registrerat inbetalningen och erhållit ditt mail.

Permakultur i Sverige

Ditt medlemskap möjliggör att vi kan fortsätta arbetet med att samla in och sprida information så att fler ska upptäcka permakultur i Sverige. Föreningen har som ambition att förbättra informations- och kontaktytor till de personer och organisationer som arbetar med permakultur idag och i det arbetet kommer intäkterna från medlemsavgifterna att göra stor nytta!

Permakultur i Sverige

Ditt medlemskap möjliggör att vi kan fortsätta arbetet med att samla in och sprida information så att fler ska upptäcka permakultur i Sverige. Föreningen har som ambition att förbättra informations- och kontaktytor till de personer och organisationer som arbetar med permakultur idag och i det arbetet kommer intäkterna från medlemsavgifterna att göra stor nytta!

Vad får man som medlem

Nyheter

Som medlem får du minst två nyhetsbrev till din e-post varje år.

Engagemang

Som medlem är du välkommen att på olika sätt engagera dig och söka pengar till projekt inom eller via föreningen. Om du har en idé om något du vill förverkliga genom föreningen så får du gärna kontakta oss.

Permakulturbladet

Som medlem får du permakulturföreningens tidskkrift “Permakulturbladet” 4 gånger per år. Tidskriften gavs ut första gången 2020 & ingår nu i ditt medlemsskap.

Inbjudan till möten

Som medlem är du välkommen att delta på det årliga Nordiska mötet som är ett utmärkt tillfälle att lära känna andra aktiva och inhämta inspiration från våra grannländers erfarenheter och projekt.

Marknadsföring

Som medlem kan du informera om din permakulturverksamhet och om dina kurser och evenemang på föreningens hemsida gratis.

Gemenskap

Som medlem får du gärna vara med och delta i våra arbetsgrupper och vara delaktig i olika projekt vi arbetar med i föreningen Permakultur i Sverige.

Rabatter

Som medlem kan du köpa boken ”Permakultur i ett nötskal” med rabatt. Läs mer om det under Trycksaker.