Är du intresserad av att vara med och hjälpa permakultur-föreningen ta nästa steg, att växa och bli en starkare kraft för påverkan i samhället framöver? Har du erfarenhet av att söka medel, eller förslag på partners: organisationer, personer, stiftelser och fonder som delar vår mål och värderingar och som har möjlighet att stödja oss, med råd, hjälp och medel? Hör av dig till hans@permakultur.se Och gå en utbildning i att söka medel tillsammans med styrelsen och delta i föreningens planering och medelsökande i  framtiden.

Permkaulturföreningen finns för att vi tror att vi kan förändra: Vi tror att vi kan driva på för att ställa om och skapa en mer hållbar värld. En värld där vi kan fylla våra behov, samtidigt som vi bygger upp resurser istället för att förbruka dem: Bygger upp naturresurser, matjord, kunskaper, självförtroende, medkänsla och samarbetsförmåga som vi behöver för att överleva framtiden.

Vi tror att det vi gör har en större påverkan längre fram, även utanför förningen.

Vi tror att genom att stödja våra diplomerade lärare genom att sprida deras kurser, och stödja våra handledare i nordiska diplomsystemet att bättre utbilda nästa generation diplomerade så får vi fler och bättre permakulturlärare i framtiden, som ger fler och bättre kurser, så fler lär sig mer och kan göra mer för att förändra sina och andras liv.

Vi tror att genom att visa hur man kan leva på permakultur i praktiken, genom att granska och certifiera Permakultur -projekt som demonstrationsplatser genom LAND-projektet, så visar vi hur vägen för hur vi kan leva oermakultur-liv i praktiken. Inte bara som hobby utan som levebröd

Vi tror att genom att skapa möjligheter för permakulturister att träffas och dela information och erfarenheter med varandra, t.ex. genom nordiska permakulturfestivalen, genom vår facebookgrupp och genom kommande forum och blogg för alla medlemmar via vår hemsida,  att vi hjälper skapa sammanhållning och stöd för varandra och våra olika projekt och idéer, på alla olika nivåer från nybörjare till de som har hållt på i många år.

Och som frivilligorganisation så har vi alla år jobbat med allt detta på fritiden, utifrån medlemmarnas och framförallt styrelsens drivilligarbete.  Vi är väldigt glada att medlems-antalet har växt och växt så att vi kan göra mer, men det kommer en gräns för hur mycket vi kan göra enbart utifrån voluntärt arbete. Därför beslutade årsmötet 2020 för första gången att börja ge ersättning för arbetet som görs. Än så länge symboliska summor.

En början på vägen till en framtid där permakulturföreningen växer ytterligare och blir en påtaglig kraft för påverkan i samhället, när vi tar steget från hundratals nya PDC-certifierade om året till tusentals. Från en värld där vi når tiotusentals av personer med  information om permakultur om året till hundratusentals. Till en värld där permakultur blir ett genuint kariärval för unga på väg ut i yrkeslivet.  Och för det så kommer vi behöva partners, organisationer, personer, stiftelser och fonder o.s.v. som delar vår mål och värderingar som har möjlighet att stödja oss, med råd, hjälp och medel.

Därför så kommer flera av oss i styrelsen gå en utbildning i att söka medel för frivilligorganisationer. https://www.acumenacademy.org/course/nonprofit-fundraising-essentials

Var med och hjälp permakulturföreningen ta nästa steg: Att växa och bli en påtaglig kraft för påverkan i samhället framöver. Har du erfarenhet av att söka medel, eller förslag på partners: organisationer, personer, stiftelser och fonder som delar vår mål och värderingar och som har möjlighet att stödja oss, med råd, hjälp och medel? Hör av dig till hans@permakultur.se

Av Hans Ryding