Fritidsodlingens Riksorganisation

 FOR är en paraplyorganisation för 20 olika medlemsorganisationer med inriktning mot fritidsodling. Tillsammans har dessa föreningar över 75 000 medlemmar och det är dessa fritidsodlare vi företräder.

FOR

FOR arbetar för att samla alla med likasinnade intressen och mål på en och samma plats. Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården – samlat på samma plats.

Grönare Trädgård är ett nationellt projekt som drivs av Fritidsodlingens Riksorganisation med stöd från Naturvårdsverket. Projektets mål är att öka medvetenheten hos fritidsodlare om den negativa miljöpåverkan som olika material och produkter som används av fritidsodlare kan ha på miljön och klimatet. Fokus kommer att ligga på att undersöka riskerna med, och informera om alternativ till, tveksamma plastprodukter som används i dag i våra trädgårdar. Projektet ska även undersöka hur miljö- och klimatbelastande odlingstorv egentligen är, en produkt som används  i stor mängd inom fritidsodlingen.

Grönare Trädgård enkätstudie 2020

 

Riksförbundet Svensk Trädgård

Har över 32 000 medlemmar och cirka 150 lokala trädgårdsföreningar runt om i landet. Svensk Trädgård främjar all trädgårdskultur och ett lustfyllt odlande. Som medlem får du tidningen Hemträdgården. Läs mer om Riksförbundet Svensk Trädgård