PDC – Certifieringskurs i Permakulturdesign – Östersund 2023

PDC – Certifieringskurs i Permakulturdesign – Östersund 2023

Certifieringskurs i Permakulturdesign i Östersund

Sex helgträffar under 2023 med start i mars (se datum längre ner).

Anmälan görs hos Studieförbundet Vuxenskolan: https://www.sv.se/avdelningar/sv-jamtlands-lan/kurser/certifieringskurs-i-permakulturdesign-57642/

Permakultur är ett mångsidigt verktyg för hållbara och regenererande helhetslösningar. Det är också en internationell rörelse som tar den mänskliga och ekologiska krisen vi står inför, på djupaste allvar. Jorden plundras på resurser, arter utrotas, ekosystemen förstörs i ett rasande tempo. Mänskliga relationer och ekonomiska förutsättningar utarmas. Miljöproblem, sociala problem och ekonomisk knapphet hänger ihop. Permakultur ger oss konkreta redskap att vända på detta för att

• Skapa ett värdigt liv för alla människor
• Värna om jorden, med alla dess livsformer och komplexa livsmiljöer
• Se till att det sker en rättvis fördelning av resurserna på jorden

Permakultur är inriktat på lösningar. Genom metodiskt analys- och designarbete läggs grunden för att bygga upp ett decentraliserat och hållbart kretsloppssamhälle, som tillgodoser våra behov av mat, boende, social närvaro och fungerande ekonomier, utan att förorena eller exploatera vår omgivning. Vi hämtar inspiration och lär oss genom naturliga ekosystem och dess förmåga att bygga upp resurser. Vi lär oss att ansluta till de befintliga kretsloppen runt oss.

Kursinnehåll

Kursen omfattar workshops, studiebesök, föreläsningar, praktiska och teoretiska övningar där du får jorda ner både händer och hjärna. Fokus ligger på metoder och förutsättningar för odling och djurhållning i jämtländskt/kallt klimat.

Vi kommer att få träffa och lära med några av de namnkunnigaste inom hållbar utveckling och testa metoder inom regenerativt jordbruk, biomimikry, och skogsträdgårdsodling i perenna system.

Vi kommer att göra biokol, odla svamp på stockar, testa cider och honung. Lära oss om urgamla lantsorter, allmogedjur, nya typer av skogsbruk och den senaste vetenskapen. Jobba med olika typer av kartor och skisser. Du kommer att få träffa andra likasinnade kursdeltagare och få ett nätverk av permakulturister i regionen och långt utanför.

Du kommer inte vara dig lik om du bestämmer dig för att engagera dig!

Upplägg

• Kursen bygger på ett internationellt vedertaget upplägg och berättigar till ett Permakulturdesign-certifikat vid fullföljd utbildning.

• Vi träffas 6 helger i Östersund med omnejd. Datum: lördag och söndag v. 11, 16, 19, 24, 33, 42.

• Mellan helgträffarna hålls digitala kvällsföreläsningar av uppskattade, kunniga föreläsare.

• Kursen innefattar ett grupparbete: Ett designförslag tas fram i mindre grupp. Arbetet omfattar i snitt ca 60 timmar utöver helgträffar och kvällsföreläsningar.

• Kommunikation, kursplanering och dokumentation sker till stor del via den digitala lärplattformen Learnify.

• Holmgrens principer är obligatorisk kurslitteratur, övrig litteratur frivillig.

Skriv gärna i noteringarna med om du har en idé på plats för grupparbetet.
Möjlighet finns att dela upp kostnaden på 2 eller 4 delbetalningar, ange önskemål i noteringen vid anmälan.

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursinnehållet är det bra om du har vana av digitala plattformar och möten. För dig som känner dig osäker på detta erbjuds en introduktion vid kursstart.

Om ledarna

Kursledare är Henrik Haller, Johan Nyqvist, Karin Johansson, Karolina Nätterlund.
Henrik Haller är diplomerad Permakultur-designer och innehar ett diplom från Nordiska Permakultur Institutet, vilket berättigar utfärdande av Permakultur-certifikat (PDC).

 

Anmäl dig till kursen här: https://www.sv.se/avdelningar/sv-jamtlands-lan/kurser/certifieringskurs-i-permakulturdesign-57642/ 

Event Information

}  mars 18, 2023 to oktober 22, 2023
  lördag, 09:00 to 16:00
n  PDC
  Jämtland
  https://www.sv.se/avdelningar/sv-jamtlands-lan/kurser/certifieringskurs-i-permakulturdesign-57642/

Event Organizer

   Studieförbundet Vuxenskolan

Get Tickets

Remaining Tickets:

This Event is fully booked.Please contact to website Owner

Share event