PDC – Certifieringskurs i permakultur Stockholm 2021 (Den här kursen är nu fullbokad, väntelista finns)

PDC – Certifieringskurs i permakultur Stockholm 2021 (Den här kursen är nu fullbokad, väntelista finns)

På den här 72 – timmars certifieringskursen (PDC) får du lära dig permakulturens grundläggande begrepp med fokus på dess praktiska appliceringsområden och vi varvar föreläsningar med praktiskt arbete, diskussioner, studiebesök och grupparbeten. Under kursens gång kommer deltagarna arbeta med en designuppgift som redovisas vid sista kursträffen.

Efter genomförd designuppgift utdelas ett internationellt erkänt certifikat i permakulturdesign, Permaculture Design Certificate av Nordiska Institutet för permakultur.

Kursinnehåll: Permakulturens etik & designprinciper , designmetoder & verktyg,  jordbiologi, näringsämnenas kretslopp, odling & självförsörjning,  klimat & mikroklimat, vattnets kretslopp samling & rening,  perenna odlingssystem, agroforestry & skogsträdgårdar, svampodling & ympning av fruktträd,  ekosystemtjänster & biodling, avfallshantering & kompostering,  akvaponik,  social permakultur & inre omställning.

Huvudlärare: Maria Svennbeck, diplomerad permakulturdesigner och lärare, www.holisticgardening.se

Gästlärare: Pella Thiel (Omställningsnätverket & WWF’s miljöhjälte 2019), Dante Hellström (odlingscoach Boodla), Annevi Sjöberg (Permakultur Stjärnsund), Martin Gustafsson (Permakultur Stjärnsund) och Maria Hult trädgårdsmästare på Ulriksdals Värdshus odlingar.

Plats: Formalinfabriken i Sickla, Boodlas odlingar i Alby och studiebesök på Ulriksdals Värdshus grönsaksodlingar.

Pris: 6.500 kr ink moms

joined_video_b41a13a1704649a082bf231d51fcdc73

Anmälan: info@holisticgardening.se

Event Information

  Formalinfabriken i Sickla
}  januari 30, 2021 to maj 23, 2021
n  PDC
  Stockholm
  http://www.holisticgardening.se
  info@holisticgardening.se
    SEK6.500 kr ink moms

Event Organizer

   Maria Svennbeck
  info@holisticgardening.se

Get Tickets

Remaining Tickets:

Share event