PDC – Certifieringskurs i permakultur i Stockholm

PDC – Certifieringskurs i permakultur i Stockholm

PDC – CERTIFIERINGSKURS I PERMAKULTUR I STOCKHOLM

Fem helgträffar mellan kl 10.00 – 17.00 om inget annat anges:

16 – 17 mars på Formalinfabriken i Sickla

13 – 14 april på Formalinfabriken i Sickla

27 – 28 april på Formalinfabriken i Sickla

18 – 19 maj praktik (adress till gården kommer inom kort)

samt besök till Börje Remstams trädgård i Eskilstuna

1 – 2 juni praktik och designarbete på Långbro gård i Mölnbo

Plus 3 digitala föreläsningar via zoom kl 18.30 till 21.00 (datum för dessa kommer inom kort)

Kursavgift : 6.900 kr. Kan delbetalas. Om anmälningsavgiften på 1.900 kr eller hela kursavgiften betalas innan den 31 december utgår en rabatt om 10 % på kursavgiften.

 

Detta är en certifieringskurs i permakultur och på kursen går vi bland annat igenom:

  • Permakulturdesignprinciperna och designverktygen vi använder för att analysera och designa produktiva och resilienta system (gårdar & trädgårdar t.ex) som också tar hänsyn till människors behov och förutsättningar.

 

  • Jordbiologi och jorduppbyggnad – hur vi analyserar den jord vi har och skapar förutsättningar för att mikroorganiserna ska trivas och föröka sig och bygga jord som är frisk och näringsrik så vi kan odla mat till oss själva och samtidigt stötta ekosystemen och skapa kolsänkor, öka jordens vattenhållningsförmåga och på så vis bromsa klimatförändringarna.

 

  • Hur vi skapar regenerativa (återuppbyggande) odlingssystem som no-dig (täckodling), skogträdgårdar och agroforestry.

 

  • Vilka fleråriga grönsaker, fruktträd, bärbuskar och nötträd som är odlingsvärda.

 

  • Hur vi tar hand om vårt vatten genom regnvattensinsamling, dammar, svalldiken och hållbara bevattningssystem.

 

  • Hur vi stöttar den biologiska mångfalden ovan jord med exempelvis dragväxter för pollinatörer och s.k Wild Life ponds, och under jord genom täckodling och no-dig.

 

  • Hur vi förlänger odlingssäsongen med hjälp av passivväxthus och odlingstunnlar, inomhusodling som akvaponik och bioponik.

 

  • Hur vi sluter näringsämnenas kretslopp genom olika komposteringsmetoder som varmkompost, Berkeley compost, vermicompost, Bokashi och flytande växtnäring som komposttéer och extrakt.

 

Och som en del av kursen får deltagarna jobba med en designuppgift i grupp som redovisas i slutet av kursen varefter ett internationellt erkänt certifikat delas ut – Permaculture Design Certificate av Nordiska Institutet för Permakultur. Att inneha ett certifikat i permakultur innebär att man har rätt att använda permakulturdesign i kommersiellt syfte exempelvis som trädgårdsmästare, landskapsarkitekt eller trädgårdsdesigner. Man har också rätt att hålla föreläsningar och kortare kurser i permakultur.

Huvudlärare på kursen är MARIA SVENNBECK, diplomerad permakulturdesigner, utbildad permakulturlärare, trädgårdsmästare och småskalig grönsaksodlare. Maria har hållit över 50 introduktions- och certifieringskurser i permakultur de senaste 15 åren både i Sverige och internationellt. Mer info om Maria här.

CHARLES DOWDING, internationellt känd odlare och författare som skrivit dussintals böcker om no-dig metoden. Charles föreläser om hur han byggt upp sin fantastiska odling på Homeacres Farm i Somerset. www.charlesdowding.co.uk

ANNEVI SJÖBERG, certifierad permakulturdesigner och en av grundarna till Permakultur Stjärnsund, medförfattare till böckerna Skogsträdgården: odla ätbart överallt & Fleråriga grönsaker: upptäck, odla, njut. Annevi föreläser om hållbart skogsbruk, skogsträdgårdar och fleråriga grönsaker. Föreläsningen med Annevi är förinspelad pga att hon befinner sig utomlands. Men efter den förinspelade föreläsningen får vi en live frågestund med henne, ca 19.30 den 28 september. https://stjärnsund.nu

BÖRJE REMSTAM, f.d ordförande i FOBO (Förbundet Organisk Biologisk Odling) och författare till boken Min dröm om lustgården. Med sina 40 års erfarenhet av täckodling är han en av Sveriges mest erfarna no-dig odlare. http://remstam.se

ANDERS LINDÉN, från Rydeholms gård på Söderslätt. Anders är en av pionjärerna inom Agroforestry i Sverige och han föreläser om hur han byggt upp sin gård med planteringar av massor av frukt- och nötträd. Se filmen om Anders här: https://paradigmshiftfilm.com/film-skogstradgarden-pa-rydeholm/

Långbro gård ligger i Mölnbo och består av 350 hektar skogsmark och åkermark och huvudbyggnaden där föreläsningssal, matsal och sovrum finns byggdes omkring 1840. Hela gården är under uppbyggnad och planerna är att skapa en mötesplats för odlande, hantverk och besöksverksamhet. Långbro gård på Instagram: https://www.instagram.com/langbrogard/

 

Mer detaljerad info om innehållet på PDC kurser hittar du här.

Event Information

}  mars 16, 2024 to mars 02, 2024
  lördag, 08:03 to 08:03
  http://www.holisticgardening.se
  info@holisticgardening.se
   Remaining Tickets: 6.900

Event Organizer

  info@holisticgardening.se

Get Tickets

Remaining Tickets: 6.900

This Event is Expired.Please contact to website Owner

Share event