PDC- Certifieringskurs i Permakultur design, Östersund

PDC- Certifieringskurs i Permakultur design, Östersund

PDC- Certifieringskurs i Permakultur design, Östersund
Vuxenskolan Östersund välkomnar alla intresserade till denna certifieringskurs i permakulturdesign.

Kursen är en 96 studietimmars PDC som berättigar till ett internationellt erkänt permakultur design certifikat. Möjlighet finns att dela upp kostnaden, på 2,3 eller 4 delbetalningar, skriv det i noteringen vid anmälan i så fall. Under fem helgträffar, v 7, 17, 23, 33, 41 i Östersund med omnejd får vi i teori och praktik lära oss om permakulturdesign. Digitala föreläsningar kan komma att ske mellan träffarna och vi vill påpeka att om rådande restriktioner finns så kommer kurstillfällena att sändas digitalt. Samtliga deltagare kommer i grupp att presentera ett designarbete. Kursen fokuserar främst på Jämtländsk klimat men även internationella designaspekter kommer att beröras. Skriv gärna i noteringarna med om du har ett ställe som du önskar ska bli utvalt till grupparbetena.

Kursledare är Henrik Haller, Johan Nyqvist, Karin Johansson, Karolina Nätterlund, samt flera föreläsare kan komma att bjudas in.

Se mer: https://www.sv.se/avdelningar/sv-jamtlands-lan/kurser/pdc—certifieringskurs-i-permakultur–56396/

Event Information

  Östersund med omnejd
}  februari 20, 2021 to oktober 17, 2021
  lördag, 08:00 to 17:00
n  PDC
  Jämtland
  https://www.sv.se/avdelningar/sv-jamtlands-lan/kurser/pdc---certifieringskurs-i-permakultur--56396/
    SEK6000 kr

Event Organizer

   Studieförbundet Vuxenskolan

Get Tickets

Remaining Tickets:

Share event