Introduktionskurs Permakultur – Hola Folkhögskola – juni 2023

Introduktionskurs Permakultur – Hola Folkhögskola – juni 2023

Hola Folkhögskola bjuder in till introduktionskurs i Permakultur

Kursdatum: 2023-06-26 till 2023-06-30

Lär dig grunderna i permakulturdesign; där ett systemtänkande används för att bygga upp en plats, ett socialt sammanhang eller en verksamhet med inspiration från ekosystemens struktur. Där varje del fyller sin funktion i helheten, och de olika delarna samspelar.

Kursen består av både praktik och teori; du får lära dig de teoretiska grunderna i vad permakultur är och även prova på praktiska exempel i olika workshops. Under kursen görs ett antal studiebesök och en viktig del är också erfarenhetsutbyte inom gruppen.

Lärare Veronica Setterhall och Linda Ellegaard Nordström.

Kursen är i grunden kostnadsfri, men en mindre avgift för litteratur och studiebesök tillkommer. Kost och logi finns till förmånliga priser på folkhögskolan. Se kurssidan nedan för mer information.

Mer information och länk till anmälan hittar du på här: Introduktionskurs Permakultur 2023.

Sista ansökningsdag 15 maj 2023.

Kontaktuppgifter till kursansvarig

Linda Ellegaard Nordström

E-postadress: linda.nordstrom@rvn.se

Telefonnummer: 0612-856 06

Event Information

  Folkhögskolevägen 5, Nyland, 87393, Sweden
}  juni 26, 2023 to juni 30, 2023
  måndag, 09:00 to 17:00
  0612-856 06
n  Introduktionskurs
  Västernorrland
  https://www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Hola-folkhogskola/kursutbud/sommarkurser2/permakultur/

Event Organizer

   Hola Folkhögskola - Region Västernorrland

Get Tickets

Remaining Tickets:

This Event is fully booked.Please contact to website Owner

Share event