Digital introkurs i permakultur med praktik & studiebesök

Digital introkurs i permakultur med praktik & studiebesök

4 digitala träffar via zoom, torsdagar mellan kl 18.30 – 20.30 med början den 11 april, kursavgift 1.900 kr

 

Helgen 4 -5 maj –  Ingarö den 4 maj och studiebesök till Börje Remstam den 5 maj, kursavgift 1.600 kr

 

Vi får anlägga no-dig bäddar, prova på att göra soilblocks och lära oss beskära fruktträd tillsammans med trädgårdsmästare Anna Modig på Smedjetorpet på Ingarö.

På den digitala introduktionskursen i permakultur får du lära dig grunderna i permakulturdesign. Hur du kan observera och analysera din trädgård eller gårds förutsättningar och begränsningar. Och därefter kunna göra en design som tillgodoser dina krav och önskemål och samtidigt regenererar naturens resurser som jordmån och vatten och stöttar den biologiska mångfalden både under och ovan jord.

Ämnen vi går igenom:

– No-dig odling som en metod för att odla grönsaker och samtidigt bygga jordmån och stötta mikroberna i jorden. Maria visar bilder och filmer från trädgårdar hon själv har anlagt men även från andra inspirerande no-dig odlare som Charles Dowding och Börje Remstam. Som tillval kan man hänga med till Börjes trädgård och även göra praktik på Värmdö.

– Olika komposteringstekniker som varmkompost, bokashi och maskkompost. Hur bygger vi jordhälsa med hjälp av komposter och när är de olika komposterna lämpliga och hur anlägger och sköter du dem.

– Fleråriga odlingssystem som skogsträdgårdar och agroforestry och vilka fleråriga grönsaker är lätta och lämpliga att odla.

– Regnvatteninsamling, dammar och bevattningssystem. Hur mycket vatten kan du samla från dina tak t.ex, hur samlar du det och sedan återanvänder det i dina odlingar. Vilka olika dammar är lämpliga att anlägga, för bevattning och/eller för att stötta den biologiska mångfalden.

– Olika växthus för nordliga breddgrader. Vi tittar på passivväxthus, påbyggda växthus och odlingstunnlar. Vilken typ är mest lämplig för dig och dina behov.

Föreläsningarna spelas in så du kan se dem efteråt. Och alla presentationer sparas i en gemensam dropboxmapp.

Anmälan och info: www.holisticgardening.se

Event Information

}  april 11, 2024 to april 17, 2024
  torsdag, 07:43 to 07:43
n  Introduktionskurs
  m.svennbeck@gmail.com
    SEK1900

Event Organizer

  m.svennbeck@gmail.com

Get Tickets

Remaining Tickets:

This Event is fully booked.Please contact to website Owner

Share event