Kallelse till årsmöte 2023 – 22-23 april Ljungskile Folkhögskola & digitalt

Kallelse till årsmöte 2023 – 22-23 april Ljungskile Folkhögskola & digitalt

Välkommen på årsmöte!

Helgen den 22-23 april träffas vi på Ljungskile Folkhögskola i södra Bohuslän. Samling fredag eftermiddag, middag och mingel. Under lördagen planeras föredrag och en vandring i permakulturskogen Hällskogen i Stenungsund.

Årsmötet blir på söndag förmiddag från kl 10:00 och kommer att kunna följas digitalt. Årsmöteshandlingar kommer snart att finnas tillgängliga här på hemsidan, kontakta styrelsen om du vill få dem på annat sätt.

Vill du delta i årsmötet på plats? Här kan du anmäla dig: ANMÄLAN ÅRSMÖTE  Föreningen står för mat och boende i dubbelrum, du står för resan.

Du måste även anmäla dig om du vill delta digitalt. Fyll i formuläret HÄR så får du Zoom-länken till mötet skickad till dig.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

ÅRSMÖTETS DAGORDNING i enlighet med föreningens stadgar §5:

Föreningen skall hålla årsmöte senast 1 juni.

Extra årsmöte hålls då styrelsen eller föreningen så beslutar eller minst 20 av föreningens medlemmar skriftligen begär det. Medlemmarna kallas till årsmöte senast tre veckor innan.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas;

 1. mötets behörighet
 2. val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. val av justeringsmän att jämte mötets ordförande justera protokollet
 4. styrelsen och lokalavdelningarnas årsberättelser
 5. revisorernas berättelse
 6. ansvarsfrihet för styrelsen
 7. fastställande av riktlinjer för verksamheten och budget för påbörjat räkenskapsår
 8. årsavgift för nästkommande räkenskapsår
 9. val av styrelseledamöter
 10. val av revisor och revisorssuppleant
 11. val av valberedning och sammankallande i denna
 12. ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 13. ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar före utlyst årsmöte.

Vid extra årsmöte skall endast ärenden enligt punkterna 1-3 och 12 ovan behandlas.

Stadgarna i sin helhet: https://permakultur.se/stadgar/

 

Event Information

  Valdemar Svenssons väg 11, Ljungskile, 45931, Sweden
}  april 21, 2023 to april 23, 2023
  fredag, 16:00 to 16:00
n  Årsmöte
  Bohuslän, Digitalt
  https://www.ljungskile.org/kursokonferens/
  styrelsen@permakultur.se

Event Organizer

   Styrelsen - Permakultur Sverige
  styrelsen@permakultur.se

Get Tickets

Remaining Tickets:

This Event is fully booked.Please contact to website Owner

Event Location

Share event