19maj2017
20maj2017
collage_workshop_permakultur_170520
Bondrum 1334, 273 92 Skåne Tranås

Pris 1700:-

Skogsträdgård – anläggning av trädgårdens centrala rum och kök

Under denna workshop bygger vi skogsträdgårdens hjärta; köket och samlingsplatsen, runt elden och solen.

En av de grundläggande principerna inom permakultur är att utnyttja de resurser man har både materiellt samt deltagarnas egna kunskaper och färdigheter. Detta kommer vi arbeta med i denna workshop. En skogsträdgårds syfte är att på ett hållbart sätt i samklang med naturen producera de nödvändigaste råvarorna vi behöver för att leva ett gott liv. Livsmedel, medicin, byggmaterial, foder och ved. Genom att bygga ett fungerande ätbart ekosystem kan vi ta del av naturens givmildhet och överflöd på en liten yta. För att förädla, bevara och dra nytta av överflödet behövs det centrala och sociala rummet vilket tar med sig många olika värden.

Bondrum 1334, 273 92 Skåne Tranås

Ecotopia på Österlen / info@ecotopia.se

Tillbaka..