14okt2019
03maj2020

Pris 10 000 kr inkl. mat och logi i delat rum; om du tältar (8 000 kr) och dyrare om du vill ha eget rum (12 000 kr).

Välkommen till en grundkurs i permakultur (PDC) i två delar, med två diplomerade lärare som lär ut permakultur utifrån sina egna platser.

Del 1 hålls 14-20 Oktober på Lilla Skräddaröd och Gylleboverket på Österlen Del 2 hålls 27 april - 3 maj 2020 på Kosters Trädgårdar i Bohuslän

Inga förkunskaper krävs och kursen är en certifierad internationell PDC (Permaculture Design Course). Kursen hålls av oss, två svenska diplomerade lärare; Jona Elfdahl och Helena von Bothmer. Vi arbetar båda integrerat med plats, ekologi och sociala strukturer. Vi har lång erfarenhet av landbaserade designarbeten samt av social permakultur som vi ständigt integrerar i arbetet. Kursen hålls på våra egna väletablerade permakulturprojekt med skilda karaktärer för att ge deltagarna en så djup och bred kunskapsförmedling som möjligt. Genom att ha kursen under höst och vår får vi också in olika aspekter i naturen under två årstider. Tiden mellan kurstillfällena ger också möjlighet till reflektion där kunskaperna får mogna.

Vad är permakultur? Permakultur är ett verktyg och designsystem som hjälper oss att planera och hantera både landbaserade och sociala projekt och syftar till att skapa positiva avtryck i världen. Permakultur handlar om att bygga upp hållbara system i våra liv. Grunden till permakultur ligger i att lära av naturen och härma dess principer och vilar på en grundetik inspirerad av naturfolkens, nämligen; omsorg om jord, omsorg om människor och en rättvis fördelning.

Kursen: För första gången håller två diplomerade svenska lärare en grundkurs i permakulturdesign (PDC) tillsammans utifrån sina egna platser, vilket ger förutsättningar att få studera permakultur utifrån välgrundade praktiker i Sverige. Målsättningen är att skapa förutsättningar för att nyttja och bygga upp resurser både när det handlar om arbete med fysika platser eller social projekt. Efter kursens slut ska kursdeltagarna ha fått grunder i olika hållbara sätt att bruka land, bygga och skapa social projekt, samt känna att de kan hantera designverktygen inom permakultur för att kunna använda dem i planering av sina egna liv och projekt. Vi kommer att lära med hela kroppen, med alla våra sinnen och dra nytta av de erfarenheter och kunskaper som finns i gruppen. Mellan kurstillfällena arbetar du tillsammans med att göra en permakulturdesign på någon av kursdeltagarnas egna projekt samt studier av kurslitteratur.

Kursen är uppdelad i två delar.

Del 1: 14-20 Oktober på Lilla Skräddarröd på Österlen Under denna första veckan arbetar vi på ett lekfullt in hela grunden i att göra sin egen permakulturdesign.

Vi kommer att dra nytta av allt vad som finns till hands på Lilla Skräddaröd av skogsträdgårdar, fröodling, nötodling, bio-pool med rening av växter och biokol. Vi kommer även att vara på Gylleboverket med filmvisningar i bion och inblick i den konstnärliga verksamheten med fokus på social permakultur. I närheten finns också en massa guldkorn som vi kommer att använda som klassrum såsom beskärningsarbete i Ettas äppelodling i Rörum, det underbara havet med sina sandstränder, Stenshuvuds Nationalpark med urgamla ekar som växer ända ner till havet och Baskemöllas Ekoby med en massa fina exempel på ekologiska byggtekniker.

Under dessa 6 dagar lägger vi en heltäckande grund till permakulturdesign som sedan fördjupas i självstudier av kurslitteratur och med egna projekt-arbeten som redovisas under det avslutande kurstillfället.

Del 2: 27 april - 3 maj 2020 Kosters Trädgårdar på Sydkoster i Bohuslän. De avslutande 6 dagarna av kursen fördjupar och samlar ihop kursdeltagarnas kunskaper om permakultur. Vi tar del av vårens och gårdens olika sysslor och projekt. Vi kommer även här att vara en hel del vid havet, i trädgården och runt elden.

Unikt att lära på Kosters trädgårdar är att Helena odlar till den kooperativt drivna restaurangen. Vi kommer här att studera organisation och alternativa ekonomier inom permakultur. Vi kommer här att slutföra och presentera grupparbetena.

Vilka är vi?

Helena har arbetat med Permakultur i 20 år från uppbyggandet av Kosters trädgårdar. Helena är fortfarande trädgårdsmästare på Kosters Trädgårdar och har lämnat över restaurangen till en ny generation som idag driver den som ett kooperativ. Helena har nationella och internationella kurser på Koster som en bas i sitt arbete med positiv världsförändring. Helena är den av de idag verksamma lärarna i permakultur som varit med längst och har en lång yrkeslivserfarenhet både som lärare, permakulturdesigner och trädgårdsmästare.

Jona är trädgårdmästare och konstnär och driver kulturplattformen Gylleboverket tillsammans med sin sambo Etta Säfve. Han har de senaste 10 åren byggt upp sin gård utifrån permakultur. På gården “Lilla Skärddaröd” har han anlagt en av Sveriges första nötodlingar med 3 hektar av Mandel, Valnöt och Äkta kastanj. Jona odlar frö åt Runåbers Frö och är självhushållande på grönsaker, frukt och bär från sina skogsträdgårdar. Jona och Etta driver Gylleboverket med hjälp av social permakultur både som arbetsredskap och som etisk utgångspunkt. De använder permakulturdesign i sitt arbete med olika konstprojekt.

Kostnader:

Hela kursen kostar 10 000 kr inkl. mat och logi i delat rum.

Billigare om du tältar (8 000 kr) och dyrare om du vill ha eget rum (12 000 kr). Moms tillkommer för företag och vid fakturering.

Anmälan: För att säkerställa plats betala in 2000kr. Till bg: 5129-4429 Kosters Trädgårdar AB.

Kontakt: info@gylleboverket.se helena@kosterstradgardar.se

Jona Elfdahl och Helena von Bothmer / info@gylleboverket.se, helena@kosterstradgardar.se

Tillbaka..