29sep2017

Pris Gratis

med skogsträdgård, polykultur, landskapsvård och småskaligt skogsbruk.

Föredrag och bildvisning. Guidad tur och praktiskt arbete med röjning, beskärning och övrigt arbete i landskapet kring Lövudden

Jan Berge / kosmotopia@gmail.com

Tillbaka..