12jul2020
01aug2020
skogsträdgård-workshop-scaled
Skroten, 27297 Östra Vemmerlöv, Skåne

Pris 400kr

Tankesmedja och Praktiskt kurs i social permakultur på Gylleboverket.

Tankesmedja och Praktiskt kurs i social permakultur på Gylleboverket.

Gylleboverket bjuder vartannat år in till en tankesmedja om världsutvecklingen och vår plats och handlingsutrymme att delta i den. Man skulle kunna säga att det varit en utvidgad permakultur-festival med konstinstallationer, filmer, workshops och samtal.

I år kommer dessa möjligheter att bli mycket begränsade på grund av Corona och vi kommer därför att genomföra det hela på ett nytt sätt med ett begränsat deltagandet till 50 personer. Information om föranmälan finns längre ner i texten.

12 Juli - Kurs i social Permakultur

Vi kommer i år att inleda tankesmedjan med en kurs i social permakultur där vi använder permakultur som planeringsverktyg till förberedelserna inför själva tankesmedjan. 

Kursen är praktiskt inriktad och kommer mynna ut i en design för Tankesmedjan och kursdeltagarnas roll i och arbete med Tankesmedjan. Samtidigt så kommer vi reflektera över designprocessen och verktygen och hur de kan användas för att designa andra gemensamma projekt, processer, organisationer o.s.v. Arbetet sker mycket i grupp, dels i storgrupp, men också i mindre grupper i mån av behov.

Huvudlärare på kursen är Hans Ryding, med hjälp av Jona Elfdahl och Etta Säfve från Gylleboverket.

31 Juli - Förberedelsedag 
 
Då arbetar vi på Gylleboverket med att implementera det vi arbetet fram på kursen och bygga upp inför tankesmedjan.

1 Augusti - Tankesmedja 

1 Augusti är själva tankesmedjan med praktiska workshops, film och samtal.

I år har vi fokus på samarbeten, hur vi kan verka tillsammans i den här världen, både i relation till varandra och till den plats vi befinner oss på-  naturen och jorden, med utgångspunkt i att lära av naturen och varandra. Att skapa handlingskraft till förändring och fördjupad förståelse av vår omvärld.

Med bland annat; praktisk workshop om hur en skogsträdgård fungerar, ekosystem och samarbeten i naturen, med möjlighet att själv prova på och lära sig plantera nötträd i Gylleboverkets lilla skogsträdgård och nötskog, tillsammans med permakultur lärare Jona Elfdahl som har mångårig kunskap i resilienta odlingssystem.

Med på tankesmedjan är också konstnären Felice Hapetzeder som visar sitt verk, Collaborating piece, i vilket han utforskar samarbetet och dess utmaningar.

Startpunkten är hans erfarenheter från Israel/Palestina och utbytet med människor på plats.

Felice's konstnärskap inspireras ofta av kollektiva processer. I sitt arbete efterfrågar han andra människors kreativa och intellektuella deltagande. “Att samverka kring kreativt arbete öppnar upp för en positiv utveckling för alla som medverkar, det ger mening.” säger Felice. “Det uppstår också ett fruktbart spänningsfält mellan konstnärligt ego och kollektiv process.

Under tankesmedjan visar Felice Collaborating piece, en större videoinstallation, han kommer även att hålla en samtalsworkshop.

Förutom detta tillkommer flera inslag som arbetas fram under den kurs som hålls i social permakultur innan tankesmedjan.

 
 
Det går bra att delta enbart på tankesmedjan eller under alla de tre olika delarna. 
 
Pris för kursen är 400kr och tankesmedjan 200 kr. 
Tankesmedjan är gratis för dem som har gått kursen.

Och kursavgiften återbetalas i efterhand för de som är med på alla tre dagarna, aktivt deltar i kursen, och i förberedelserna, och är med och hjälper till eller håller i något under Tankesmedjan. 
Lättare fika ingår. Ta med egen lunch.
Föranmälan till: info@gylleboverket.se

Betaluppgifter skickas när vi fått anmälan, din plats är reserverad efter du betalat.
Begränsat antal platser. Deltagare på kursen garanteras en plats vid Tankesmedjan 
(men kan avböja om de inte vill eller kan vara med)

Gylleboverket har stora utrymmen och 1 hektar mark som tillhör platsen och vi kommer att vara utomhus i mesta möjliga mån. 
Vi tar självklart hand om varandra och håller distans och att om en inte känner sig frisk så stannar en hemma och är en välkommen en annan gång. 
På förhand betalda avgifter betalas tillbaka vid sjukanmälan minst 24 timmmar innan.

Pengarna från Kurs/tankesmedjan går till kringkostnader för arrangemanget, ersättning till lärare, samt hyran för lokaler för att kunna hålla platsen gående och levande under detta märkliga år.

 
Gylleboverket Adress Skroten, 27297 Östra Vemmerlöv, Skåne www.gylleboverket.se
Gylleboverket är en konstnärsdriven tvärkonstnärlig plattform för samtida konst och film med spets belägen på en f.d byggskrot på landsbygden på Österlen.
 

Det är både en arbetsplats för konstnärer och en plats med utåtriktad offentlig verksamhet med utställningar, filmvisningar, föreställningar, nätverksträffar, samtal och workshops. 

På platsen drivs också Gylleboverkets Folkets bio.

Gylleboverket är en plattform för experimenterande och processarbete, för möten, nätverkande kring samtidskonst, film och kultur och natur, där viktiga samhällsfrågor som genus, normalitet, integration och miljöfrågor behandlas.

Gyllebvoverket arbetar utifrån permakulturens principer- omsorg om jorden, människan och rättvis fördelning.

Skroten, 27297 Östra Vemmerlöv, Skåne

Gylleboverket / info@gylleboverket.se

Tillbaka..