09apr2016

Pris 1200 kr

Det här är framförallt en praktisk kurs för nybörjare som vill gå från böckernas värld till mat i hand! Vecka för vecka, vad man kan göra för att skapa så mycket ätbart på ett hållbart sätt i sin trädgård.

Om kursen:

Det långsiktiga målet på några år är att ha mycket ätliga återkommande växter för så lite arbetsinsats som möjligt men på kort sikt vill vi ha odla vår egen mat redan i år!

Med odling och permakultur bidrar vi till mer hållbarhet bland annat genom att producera mer av vår egen mat på ett smart och genomtänkt sätt. Permakultur handlar bland annat om hållbart odlande, hållbara energilösningar, hållbar ekonomi, social hållbarhet, återanvända, nyttja de resurser som redan finns på plats, arbeta med naturen istället för emot vilket ger en mer underhållsfri trädgård. I den här kursen fokuserar vi mest på att komma igång praktiskt med odlingen!

Varmvåren - Teori

 • introduktion till permakultur
 • zonindelning av tomten
 • mikroklimat och nyttjande av dessa
 • skogsträdgård, ätbar imitiation av den naturliga skogen
 • samplanteringar för att stötta växter och skapa friska ekosystem
 • skapande av mångfald av växter och djur
 • den friska jordens betydelse och hur vi bygger bra jord
 • nyttjande av vatten
 • hur vi tar vara på energiresurser på tomten

Varmvåren - Praktik

 • samplantering av årsgrödor, olika metoder
 • frösådd utomhus för årsgrödor
 • bygga skydd mot (mördar)sniglar
 • plantera en samplantering med ett fruktträd som utgångspunkt
 • örter i trädgården, till mat, medicin och insekter
 • ta vara på det vilda i naturen (mat och medicin)
 • sätta potatis, odling av mat att lagra över vinter
 • täckodla
 • höns för husbehov

I distanskursen ingår

 • 8 filmer
 • Praktiska uppgifter varje vecka
 • Fri mailkorrespondens med mig för frågor
 • Gemensam facebookgrupp för tips, frågor, pepp!
 • Ett webinar

Hur det går till:

8 tillfällen
22 studietimmar à 45min

Inloggningsuppgifter skickas till din email och du kommer åt allt kursmaterial genom hemsidan (www.angelicaafekenstam.se). Varje vecka läggs veckans film och uppgifter ut på hemsidan.

Angelica är certifierad permakulturdesigner och har en magister i biologi och en halv doktorandutbildning i växtekofysiologi. Hon bor på landet i zon 2-3 och odlar för husbehov.

Bästa hälsningar

Angelica af Ekenstam / 0723-50 55 45, info@angelicaafekenstam.se

Tillbaka..