08sep2016
01nov2016

Pris 700 - 1200 kr

Det här är framförallt en praktisk kurs för nybörjare som vill gå från böckernas värld till mat i hand! Vecka för vecka, vad man kan göra för att skapa så mycket ätbart på ett hållbart sätt i sin trädgård.

Praktisk permakultur – höst

Den här kursen vänder sig till dig som vill komma igång med permakultur i din trädgård. Hösten är perfekt för att plantera buskar och träd samt förbereda land inför nästa säsong. Kanske vet du inte var du ska börja med? Kanske behöver du hjälp för hur du ska få rätta på olika problem med jordförbättring, vattenförhållande eller annat problem. Hur ska du skapa din skogsträdgård med minsta möjliga insats? Går du och funderar på saker och behöver personlig feedback?

I den här kursen får du hjälp med hur du ska komma vidare i just din trädgård. Varje vecka får du tips om vad som kan göras nu och tanken är att du parallellt jobbar på i din trädgård i den takt du mäktar med! Vi jobbar på att ha en skiss över tomten och prioriterar saker som ska göras. Kanske väcks nya idéer du inte tänkt på förut.

Vi får utbyte av varandra genom ett gemensamt facebookforum och genom ett webinar som också spelas in. Du kan få personlig rådgivning genom att maila mig frågor som dyker upp och genom att du bokar in ett skype/telefonsamtal under kursens gång.

Kursen går under åtta veckor med start fredag 9/9 och slut 2/11. Tid för webinar kommer på förslag senare där vi väljer den tid som flest kan och vad webinaret ska handla om bestämmer ni som deltar. Allt annat material finns att tillgå när det passar dig bäst, helt fritt och är tillgängligt i ett år.

För dig som vill sköta kursen på egen finns kursen även utan mejlsupport, personlig rådgivning och facebookforum.

Pris med support, 1 skype/telefon, facebookforum: 1200kr
Pris utan support: 700kr

Var ska jag börja? Identifiera problem, jord-, vatten-, vind-, ljud, erosion etc.

  1. Planering av zoner, fokus på placering av buskar, träd och ev. höns/ankor
  2. Naturlig jordförbättring och skapa bra vattenförhållanden, undvika bevattning
  3. Skapa vind, insyn -och ljudskydd, erosionskontroll
  4. Göra en samplantering runt ett fruktträd samt förbereda mark för fler planteringar längre fram
  5. Skapa köksträdgård inför nästa säsong
  6. Skapa biodiversitet i trädgården: motverka överpopulation av skadeinsekter
  7. Applicera en av permakulturens grundbultar, etiken ”care for people” i din vardag, exempel på vad man kan göra

Angelica af Ekenstam / 0723-50 55 45, info@angelicaafekenstam.se

Tillbaka..