14mar2020
18okt2020
PDC-Vasterbotten-19-gruppbild-scaled

Pris 6000

Den här permakulturkursen är anpassad efter de förutsättningar som råder i norra Sverige och den går från mars till oktober för att täcka in så många årstider som möjligt. Sista anmälningsdag 2 mars 2020.

Välkommen till permakulturkurs (PDC) i Västerbotten!
Den här permakulturkursen är anpassad efter de förutsättningar som råder i norra Sverige och den går från mars till oktober för att täcka in så många årstider som möjligt.

Det är den andra kursen vi ger här i Västerbotten med ett kursteam bestående av Henrik Haller, diplomerad permakulturlärare samt Isak Hultdin, Christofer Englin, David Wiljebrand, Jan Åberg och Susanne Hjort, som alla har ett certifikat och mångårig erfarenhet av att praktisera permakulturdesign. Tidigare deltagare uppskattade kursen bland annat för att den innehöll ”en bra mix av teori och praktik” och för att de uppfattade ledarna som ”generösa och öppna”.

Kursen startar den 14-15 mars i Umeå och ges i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Den har fyra helgträffar (30-31 maj, 22-23 augusti och 17-18 oktober) och mellanliggande träffar på Skype. Dessutom jobbar deltagarna i grupp med ett designarbete. Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen. Kursavgiften är 6000 kr.

Mer information och anmälan finns på följande länk:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-vasterbotten/kurser/permakulturdesign---certifikatskurs-pdc-62695/

Det går också bra att kontakta Susanne Hjort, susanne.hjort@sv.se eller 072-595 49 24

Susanne Hjort / eMail: susanne.hjort@sv.se eller mob. 072-595 49 24

Tillbaka..