25aug2017

Pris Gratis

Föredrag och bildvisning om permakulturens grunder. Arbete med några av de pågående designprojekten på Lövudden, såsom dammar, skogsträdgård, polykultur och perenna växter.

Jan Berge / kosmotopia@gmail.com

Tillbaka..