09mar2020
25okt2020
Holma folkhögskola

Pris Gratis

Detta är Holmas Certifieringskurs i Permakulturdesign (PDC), enligt internationell standard. I denna kursen får du arbeta dig igenom en hel process i permakulturdesign. Du får under tiden ta del av verktyg och tankesätt, och det övergripande målet är att rusta dig i utvecklingen av framtida hållbara livsmiljöer och samarbeten. Kursen kommer att genomföras med fokus på gruppdesigner.

Permakultur är inriktat på lösningar. Genom metodiskt analys- och designarbete lägger vi grunden för att bygga upp ett decentraliserat och hållbart kretsloppssamhälle, som tillgodoser våra behov av mat, boende, social närvaro och fungerande ekonomier, utan att förorena eller exploatera vår omgivning. Vi hämtar inspiration och lär oss genom de naturliga ekosystemen och deras förmåga att bygga upp resurser, och vi lär oss att ansluta till de befintliga kretsloppen runt oss.

Permakultur PDC är en distanskurs under nästan 8 månader med många gemensamma träffar och eget arbete när deltagarna möts i arbetsgrupper. Det är en distanskurs med mycket mötestid. Det innebär att tid krävs för grupparbeten mellan kursens fasta möteshelger. Se därför till att planera gott om tid för detta. Distansstudier i permakultur innebär mycket egenansvar och intensivt grupparbete, mellan kursträffarna. Detta sker både digitalt och genom fysiska träffar på de olika designplatserna. Tänk på att planera tid för detta!

Kursen startar den 9 mars 2020 och slutar den 25 oktober 2020. Hela gruppen träffas under fem intensiva helger från fredag förmiddag – söndag ca. kl.18.00. Så totalt fem tillfällen. Helgträffarna är 3-5 april, 29-31 maj, 20-23 augusti, 25-27 september, 16-18 oktober.

Under de gemensamma träffarna kommer vi att vara på flera olika platser i Skåne, och det är vanligt att vi sover över på plats. Förutom de gemensamma helgträffarna kommer alla deltagare att träffas både digitalt och fysiskt, för att genomföra sina designarbeten.

Diplomerad permakulturdesigner och huvudlärare för kursen: Andreas Jonsson Övriga lärare: NIls Lindblad, Chris Wegweisser, Kjerstin Jonsson, Johanna Johansson, Robert Johansson, Mi & Ove Möller, Peter Albrecht m.fl. Länk till anmälan sker genom: www.holmafolkhogskola.se/permakultur-pdc/

Holma folkhögskola

Holma folkhögskola

Tillbaka..