25jan2020
17maj2020

Pris 6.500 kr

Denna kurs är fullbokad, se nästa kurs med start den 7 mars!

Datum: 25-26 januari, 15-16 februari, 14-15 mars, 25-26 april, 16-17 maj, 2020

Plats: Formalinfabriken, Sickla och Bee Urban Evolution Lab på Östermalm.

På den här certifieringskursen (PDC) får du lära dig permakulturens grundläggande begrepp med fokus på dess praktiska appliceringsområden och vi varvar föreläsningar med praktiskt arbete, diskussioner, studiebesök och grupparbeten. Under kursens gång kommer deltagarna arbeta med en designuppgift som redovisas vid sista kursträffen.

Efter genomförd designuppgift utdelas ett internationellt erkänt certifikat i permakulturdesign, ett s.k. Permaculture Design Certificate. Några av de ämnen vi kommer att gå igenom under kursens gång är permakulturens historia, etik & designprocess, jordbiologi, näringsämnenas kretslopp, makro- och mikroklimat, småskalig urban odling & självförsörjning, komposteringsmetoder, vatten- och avfallshantering, träd & skogsbruk, skogsträdgårdar, hållbart byggande och boende, biodling, ekosystemfunktioner, inre omställning och lokal resiliens.

Huvudlärare är Maria Svennbeck, diplomerad permakulturdesigner och urban odlare. Gästlärare är Andreas Jonsson (Holma Folkhögskola), Annevi Sjöberg och Martin Gustafsson  (från Permakultur Stjärnsund), Pella Thiel (från Omställningsnätverket och WWF’s miljöhjälte 2019), Varis Bokalders (ekoarkitekt och författare), Sanya Falkenstrand(lärare och urban självhushållare), Ylva Lundkvist Fridh (Hela Sverige ska Leva),  Pim Bendt (urbanekolog & föreläsare) och Maja Lindström som visar sin film Att Leva innanför Planetgränserna.

Maria Svennbeck / m.svennbeck@gmail.com

Tillbaka..