08sep2016
09sep2016
Stigsbo, Stjärnsund, Södra Dalarna

Pris 1500kr

Behovet om kunskapen om vad ett hållbart skogsbruk innebär är stort, inte minst hos landets skogsägare. Samtidigt finns det en stor efterfrågan om metoder för hyggesfritt skogsbruk som inte spolierar stora värden i skogen. Kursen syftar till att i viss mån fylla kunskapsluckorna om detta och ge skogsägare kunskaper i Naturkultur som är en välfungerande form av hyggesfritt skogsbruk. Naturkultur ger tillsammans med kunskaper om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och nyckelbiotoper bra resultatet för ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt skogsbruk och därigenom ett uppfyllande av skogsvårdslagens inledningsparagraf. Ett ökat användande av Naturkultur kommer att innebära högre rotnetton och fler arbetstillfällen både i skogen och efterföljande förädlingsindustrin vilket är av stor betydelse för en levande landsbygd. Ur kursens innehåll Skogens värden Hur träden producerar virke Konkurrens Nyckelbiotoper När är träden mogna för avverkning? Att välja träd vid avverkning När behöver man plantera? Hur röjer man? Mer detaljerad information om kursen kommer du att få några veckor innan kursstart. Preliminärt schema: Fredag 9 September kl 16-18, teorigenomgång kl 18-19 middag kl 19-20 forts. teorigenomgång Lördag 10 September kl 9-17 Heldag i skogen, 5 km från Stjärnsund Övrig information Lärare på kursen: Bonnie Nilzon Kursavgift: 1500 kr (inkl moms). Mat: Middag på fredagen, fika och lunch på lördagen ingår i kursavgiften. Boende: Det finns gott om alternativ för boende i Stjärnsundsbygden. En förteckning över boendemöjligheterna hittar du här. Att ta med: Kläder för alla väder, vi kommer att vara utomhus hela lördagen. Frågor? Kontakta Rebecka Törnqvist på rebecka.tornqvist@gmail.com eller 073 5921333. Anmälan gör du på denna webbsida: http://stjärnsund.nu/e/naturkultur-en-kurs-om-naturvarden-och-hyggesfritt-skogsbruk/

Stigsbo, Stjärnsund, Södra Dalarna

Philipp Weiss och Annevi Sjöberg / 0733622509

Tillbaka..