12maj2018
29sep2018

Pris 3200 kr

10 lördagar

Permakultur som designmetod kan användas i din livsstil, i lägenhet såväl som jordbruk. Kursen lämpar sig både för nybörjaren inom odling och den som vill fördjupa sina kunskaper. Efter avslutad kurs kommer deltagarna själva kunna utveckla en mer hållbar livstil, ha grundläggande kunskap i att läsa landskapets förutsättningar och starta t.ex. en stads- eller hemmaodling. Deltagarna kommer även att få kunskap om 100-200 stycken nyttoväxter, lämpliga att odla på friland i Sverige eller skörda vilda.

Kursen omfattar 10 träffar och pågår: 12 Maj - 29 September, kl. 11.00-16.00 på aktuella lördagar. Deltagaravgift 3200 kr. I kursavgiften ingår boken ”Permakultur i ett nötskal”. Kostnader för lunch tillkommer.

Vill du veta mer om kursen och/eller anmäla dig? Kontakta Margaretha Odberger på tfn. 0738045039 eller via e-post, margaretha.stuguland@yahoo.com

Tillbaka..