16jul2016
16jul2016
Bondrum 1334, 273 92 Skåne Tranås

Pris 650:- (inkl. 25{d24d799ae33e858f145fabc9ef0046ddaeb4acb5165af0979facdaab676a5fae} moms) inkl. vegetarisk lunch och fika

Denna kurs handlar både teoretiskt och praktiskt om hur vi på ett ekologiskt sätt kan hantera skadeinsekter och plantsjukdomar som finns i regionen. Dessutom handlar kursen om bevattning. Hur bevattnar man riktigt? När och hur mycket? Vatten utgör en sinande resurs. Vi diskuterar olika lösningar med fokus på en ansvarsfull vattenhantering och lär oss innebörden av en ansvarsfull vattenhantering utifrån sambandet mellan växter, djur och vatten som resurs. Kursledare: Holger Kahl är biolog och har studerat organisk odling i Tyskland och U.S.A. Han har undervisat i organisk trädgårdsodling på universitetsnivå och har bl.a. varit delaktig i uppbyggnaden av en fröbank i Nya Zealand. Med sin stora erfarenhet av odling, kunskapsförmedling och rådgivning har han varit delaktig i ett stort antal projekt, även permakulturprojekt, världen över. Numera arbetar Holger i Ghana och Tajikistan när han inte är hemma med Sabine i deras lerhusbygge i ekobyn Baskemölla.

Bondrum 1334, 273 92 Skåne Tranås

Ecotopia på Österlen / 0417-23034

Tillbaka..