26aug2017

Pris Gratis

Föredrag och bildvisning om olika konserveringsmetoder samt praktiskt arbete med önskade metoder, som kan vara torkning, inläggning, inkokning och mjölksyrejäsning.

Jan Berge / kosmotopia@gmail.com

Tillbaka..