15jun2018
17jun2018

Pris 3300 kr

Vill du skapa ett ätbart ekosystem som ger dig frukt, bär, nötter och grönsaker samtidigt som du gynnar biologisk mångfald? Kursen ger dig allt du behöver för att komma igång med ett eget eller utveckla ett påbörjat skogsträdgårdsprojekt. Under tre dagar varvas teori med praktiska moment i två befintliga skogsträdgårdsprojekt i Stjärnsund. Du kommer bland annat lära dig om: Skogsträdgårdsodlingens grunder Platskriterier och platsanalys – Hur hittar man rätt plats för en skogsträdgård? Växtkunskap: Vedartade och örtartade växter Att läsa landskapet – mikroklimat, jord och vatten Markberedningstekniker Utplacering och plantering träd och buskar Biologisk mångfald i skogsträdgården Konsten att skapa fungerande polykulturer Underhållsarbete: Vad behöver göras de första två åren för att skogsträdgården ska lyckas? Introduktion till förökningstekniker Mer information och anmälan: https://skogsträdgården.stjärnsund.nu/event/grundkurs-i-skogstradgardsodling-stjarnsund-2/

Permakultur Stjärnsund

Tillbaka..