21sep2020
24apr2021
107994801_10223772267483018_5061878633526186057_o-2

Pris 12 000 kr inkl. mat och logi i delat rum.  8 000 kr om du tältar och 15 000 kr om du vill ha eget rum. 

Grundkurs i Permakultur (PDC) på Kosters Trädgårdar, Bohuslän & Lilla Skräddaröd, Österlen

 
Grundkurs i Permakultur (PDC)
på 
Kosters Trädgårdar, Bohuslän & Lilla Skräddaröd, Österlen 
med 
Helena von Bothmer & Jona Elfdahl
 
Välkommen till en grundkurs i permakultur (PDC) 
i två delar, två veckor, två årstider med två diplomerade lärare 
som lär ut permakultur utifrån sina egna platser.
 
Del 1. 21-28 September 2020, Kosters Trädgårdar, Sydkoster, Bohuslän
Del 2. 18 - 24 April 2021; Lilla Skräddarröd på Österlen
 
Nu för andra gången håller två diplomerade svenska lärare en grundkurs i permakulturdesign (PDC) tillsammans utifrån sina egna platser
Vi möts två gånger under året 2020/2021 i totalt 14 dagar. 
Första tillfället på Kosters Trädgårdar hos Helena von Bothmer och andra omgången på Skräddaröd hos Jona Elfdahl och Etta Säfve. 
 
Inga förkunskaper krävs och kursen är en certifierad internationell PDC (Permaculture Design Course). 
Kursen hålls av oss, två svenska diplomerade lärare; Jona Elfdahl och Helena von Bothmer. 
Vi arbetar båda integrerat med plats, ekologi och sociala strukturer. 
Vi har lång erfarenhet av landbaserade designarbeten samt av social permakultur som vi ständigt integrerar i arbetet. 
Kursen hålls på våra egna väletablerade permakulturprojekt med skilda karaktärer för att ge deltagarna en så djup och bred kunskapsförmedling som möjligt. 
Genom att ha kursen under höst och vår får vi också in olika aspekter i naturen under två årstider. 
Tiden mellan kurstillfällena ger också möjlighet till reflektion där kunskaperna får mogna.
 
Om oss:

Jona
är trädgårdmästare och konstnär och driver kulturplattformen Gylleboverket tillsammans med sin sambo Etta Säfve. De bygger upp sin gård “Lilla Skärddaröd” utifrån permakultur och har här anlagt en av Sveriges första nötodlingar med 3 hektar av Mandel, Valnöt och Äkta kastanj enligt skogsträdgårdsprinciper. Jona odlar frö åt Runåbers Frö. Jona och Etta driver Gylleboverket med hjälp av social permakultur både som arbetsredskap och som etisk utgångspunkt. De använder permakulturdesign i sitt arbete med olika konstprojekt.
Helena har arbetat med Permakultur i 20 år från uppbyggandet av Kosters trädgårdar. Helena har nationella och internationella kurser på Koster som en bas i sitt arbete med positiv världsförändring. Hon är den av de idag verksamma lärarna i permakultur som varit med längst och har en lång yrkeslivserfarenhet både som lärare, permakulturdesigner och trädgårdsmästare.
 
Mer om Kursen: 
Två diplomerade permakulturlärare håller kursen utifrån sina egna platser, vilket ger förutsättningar att få studera permakultur utifrån välgrundade praktiker i Sverige. 
Målsättningen är att skapa förutsättningar för att nyttja och bygga upp resurser både när det handlar om arbete med fysika platser eller social projekt. 
Efter kursens slut ska kursdeltagarna ha fått grunder i olika hållbara sätt att bruka land, bygga och skapa social projekt, samt känna att de kan hantera designverktygen inom permakultur för att kunna använda dem i planering av sina egna liv och projekt. 
Vi kommer att lära med hela kroppen, med alla våra sinnen och dra nytta av de erfarenheter och kunskaper som finns i gruppen. 
Kursen ger dig förståelse för:
• Permakulturens grunder såsom principer, designmetoder och processer
• Systemförståelse - ekologiska, regenerativa och mänskliga system
• Kretslopp
• Designförmåga och erfarenhet av att ha genomfört egen design
 
Kursen är uppdelad i två delar.
Del 1: Kosters Trädgårdar på Sydkoster i Bohuslän.  
Del 2: Lilla Skräddarröd på Österlen i Skåne. 
Mellan kurstillfällena arbetar du tillsammans med att göra en permakulturdesign på någon av kursdeltagarnas egna projekt samt studier av kurslitteratur.
 
Kursen kostar: 
Hela kursen kostar 12 000 kr inkl. mat och logi i delat rum. 
Billigare om du tältar (8 000 kr) och dyrare om du vill ha eget rum (15 000 kr). 
Moms tillkommer för företag och vid fakturering.
 
 
 
Kursen anordnas som ett samarbete mellan Kosters Trädgårdar, Lilla Skräddarröd gård & Gylleboverket 
 

Helena von Bothmer & Jona Elfdahl / helena@kosterstradgardar.se

Tillbaka..