03apr2017
ABF:s studiehem. Kommunalvägen 26 Lokal: Amelin

Pris Gratis!

Välkommen på en spännande och lärorik resa i Permakulturens värld! Föreläsaren visar en odlingsform som skapar den framtid som vi alla vill ha - utan gifter och med en hållbar, vacker design. Permakultur är ett stort begrepp, det beskrivs enklast som en samling designmetoder för att skapa hållbara mänskliga bosättningar Permakultur kan användas såväl i en liten lägenheten som på ett jordbruk. Det tydligaste karaktärsdraget är att Permakulturodlingen är inkluderande och praktisk, den bjuder in biologisk mångfald och moderna tekniska lösningar, samtidigt som den bevarar gamla metoder. Föreläsaren Christian Odberger tog Permakulturcertifikat 2009 och håller på att diplomera sig inom ämnet. Han arbetar som lärare och föreläsare, bland annat på Stockholms Universitet, som trädgårdsdesigner och är en aktiv stadsodlare. Fri entré till föreläsningen men föranmälan gäller!

ABF:s studiehem. Kommunalvägen 26 Lokal: Amelin

Christian Odberger i samarbete med ABF Huddinge / 087740270

Tillbaka..